De cara a treballar problemes:

 • Llegir el problema. Els cops que calgui.
 • Subratllar les dades.
 • Escriure les dades i la pregunta.
 • Entendre què ens pregunten.
 • Plantejar-se com serà el resultat final: més gran que algunes dades, més petit...
 • Realitzar un dibuix o representació gràfica del problema.
 • Començar a operar d'esquerra a dreta per després a l'hora de revisar el procediment, tenir clar per on hem començat i on hem acabat.
 • Escriure la resposta amb les dades: km, litres, caramels...
 • Pensar si la resposta és coherent: si un ciclista ha recorregut 270km, en 1/3 del recorregut pot fer més de 270km?
 • Comprovar-ho tot.

Altres idees:

 • Treballar-los diàriament. Cal que a cada classe es faci com a mínim un o dos problemes.
 • Realitzar també problemes de lògica.
 • Realització de problemes de càlcul mental.

Per treballar el càlcul.

Per treballar el càlcul, cal realitzar un treball mecànic important. Òbviament, si no hem explicat bé el mecanisme o no l'han entès, per més exercicis sistemàtics que fem, no se'n sortiran. Però partint que estigui tot clar, proposo:

 • Realització de fitxes de càcul mental del quinzet a l'inici de, com a mínim, una classe a la setmana.
 • Realització de fitxes de divisions, multiplicacions, decimals... Tan sovint com es pugui. Si cal, dedicar una hora a la setmana.
 • Evitar l'ús de la calculadora.
 • Que el mestre/a demostri que tot i la seva edat encara té prou agilitat mental i els repti a superar-lo (en cursos alts va molt bé).

Organització de l'horari.

Una de les coses que més preocupa amb el contingut de matemàtiques és acabar-lo. El problema sovint està en què optem per acabar-lo en comptes de procurar que quedi tot clar. Lamentablement, per falta de temps, sovint ens toca realitzar alguns temes a corre-cuïta. Per tal que els continguts es puguin anar assimilant de la millor manera:

 • Partir el grup si disposem de reforços. D'aquesta manera, el suport és més individualitzat.
 • Permetre que els alumnes puguin realitzar els exercicis amb ajuda dels seus companys/es.
 • Tenir fitxes d'ampliació autocorrectives per quan acabin exàmens, no tinguin deures, etc.
 • Realitzar fitxes el cap de setmana sobre temes treballats anteriorment (consolidació), el tema acutal o, segons com, del tema que pugui venir a acontinuació. Personalment, prefereixo fer-ho de temes anteriors, ja que sovint ens trobem amb que tema acabat tema oblidat. D'aquesta manera, seguim repassant els temes anteriors.
 • En el cas que fos possible -ja demano molt- dedicar 1 hora a la setmana a fer càlcul i problemes. Poden ser del QUINZET, de reforç, de lògica... La qüestió és que si es disposa de temps, va molt bé.
 • Cal deixar el major temps de classe possible per realitzar les activitats. Personalment, m'agrada deixar uns 30 min. de cada classe perquè facin els exercicis, d'aquesta manera puc anar passant un per un i ajudar-los si no entenen alguna cosa. A més que d'aquesta manera, no s'emporten tanta feina a casa

Treballar amb el volum.

Una manera molt divertida de treballar amb el volum és fer una activitat que consisteix en donar diferents gots de formes molt diverses (de cava, de conyac, de plàstic, de tub, etc.), una ampolla d'aigua i una mostra de la quantitat que han d'emplenar.

Aleshores es demana que a ull intentin emplenar els diferents gots de manera que hi hagi la mateixa quantitat. En acabat ho poden comprovar mitjançant qualsevol recipient de mesura.

volum1
volum2
volum3
volum4

 

 

 

 

 
 
 

Educació Primària: Matemàtiques.

Per treballar les matemàtiques, cal que l'infant les entengui bé, però és igual d'important el fet de tenir uns recursos a l'hora de realitzar uns problemes i posar-se a estudiar de cara a un examen. En aquesta pàgina, espero que trobeu algunes propostes interessants que us ajudin a organitzar les classes de matemàtiques.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

principi