Racó de les notíes:

Ja que les ciències socials fan referència al coneixement de tot allò que ens envolta una cosa interessant a fer seria:

A totes les classes tenim un suro gran que no sabem com emplenar, doncs bé, jo us proposo fer un racó de notícies de premsa. Consisteix en què els infants retallen i porten tota mena de notícies que considerin importants (per defecte, tendeixen a anar a buscar aquelles que coincideixen amb allò treballat a classe). Les han de dur subratllades i llegides. O bé les expliquen tan bon punt les porten (o si no pot ser perquè tots sabem com anem de justos de temari i no tot pot sempre quan volem, sinó quan podem), o les deixem penjades perquè tothom se les vagi llegint i les expliquem durant la setmana.

Una experiència que vam fer amb les notícies, va ser el seguiment de les eleccions al Parlament de Catalunya 2.006. Vam penjar tots els partits que es presentaven, vam subratllar tots els escons de cada partit segons el resultat, com anaven les negociacions...

 

 

Estudiar mapes:

1. Per parelles, un amb un mapa mut i l'altre amb el llibre, es van preguntant accidents geogràfics. Primer un fa deu preguntes i després l'altre. En la primera tanda de preguntes, es tractaria de situar els accident que ens diu el company/a; en la segona tanda, dir el nom dels que ens indiqui amb el dit; en la darrera tanda, assenyalar i dir el nom de tants com comenguem.

2. Per parelles, preguntar-se un nombre determinat de capitals. S'escriuen en un full i el company/a les corregeix. També es pot fer competint per motivar-los més.

3. Individualment, sortir a la pissarra per indicar els accidents geogràfics, països, mars, rius... que indiqui el mestre. També es pot fer per equips, aleshores, serien els altres equips els qui dirien els acidents a assenyalar.

 
 
 

Educació Primària: Ciències Socials.

Les ciències socials no són únicament llegir llibres sobre accidents geogràfics, història universal, capitals i països. Sinó que també ens podem aproximar al llibre fent tota mena de treballs interessants.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

principi