Aquesta poposta és una part del projecte “Sense competir, tots guanyem” presentat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat durant el curs escolar 2001/2002. És una proposta oberta a millores i ampliacions. No pretenc aportar un treball exhaustiu sobre “les activitats malabars”, sino que les propostes siguin una eina vàlida pel dia a dia del mestres  d'Educació Física  i el desenvolupament dels valors educatius i formatius que contenen les diverses expressions de l’activitat  física.
Intentarem que els alumnes puguin   experimentar el màxim de temps possible. Per tal de poder desenvolupar aquesta proposta utilitzarem diferents maneres de treballar:
Recerca: formulació d'una proposta motriu i els alumnes han de buscar solucions.


   Descoberta de material: col·locar a la sala un ventall de materials  i l’alumne investiga lliurement.
   Circuits: consisteix en muntar  estacions on l’alumne pot treballar les diferents activitats  malabars.
   Assignació de tasques: el mestre proposa les activitats que els alumnes realitzen provant i investigant
   Comandament directe i reproducció de models: el mestre indica i mostra com s'ha de fer i els alumnes l'imiten.

Creiem que és bo variar de mètode, però si és possible, cal afavorir els mètodes on els alumnes puguin prendre iniciatives
  OBJECTIUS DIDÀCTICS
 

1.     Despertar l’interès de l’alumnat per les activitats malabars i descobrir la seva història

2.     Gaudir d’una activitat recreativa

3.     Construir amb materials diversos les pilotes malabars

4.     Millorar la coordinació óculo-manual

5.     Adoptar una postura correcta al efectuar els llançaments de les pilotes malabars

6.     Controlar els moviments del cos en els llançaments d’una, dos i tres pilotes malabars.

7.     Mantenir el ritme de llançaments amb dos pilotes  malabars

8.     Idem amb tres pilotes.

9.     Adoptar  postures correctes al treballar amb els pals del diábolo, els plats xinessos, els pals de la barra del diable, de les anelles, de les maces... 

10. Controlar el diábolo girant i efectuar llançaments i recepcions a una alçada limitada.

11. Provar els moviments de llançament i recepcions amb anelles o ringos. Provar amb dos. Provar amb tres.

12. Experimentar els llançaments amb les maces. (1,2 o 3)

13. Fer girar el plat xinès amb les dues mans. Provar noves possibilitats.

14. Investigar possibilitats amb els pals del diable.

15. Descobrir noves activitats: skipball, corró americà...

16. Combinar diverses activitats malabars. Descobrir altres possibilitats.

17. Esforçar-se per vèncer les dificultats superables.

18. Actuar amb respecte envers la diversitat física

 
  CONTINGUTS
  BLOC:  Habilitats motrius específiques  
  Continguts de procediments  
     Elaboració de les pilotes malabars
   Execució d’ activitats malabars amb fluïdesa i coordinació de moviments
   Adopció de postures adequades
   Utilització dels dos costats corporals amb efectivitat
   Apreciació de l’estètica en la realització de les activitats malabars
  
Control tònic en els moviments necessàries per la realització correcta de les activitats.
   Creació, investigació i modificació de moviments en les diferents activitats malabars
 
  Continguts de fets i conceptes  
     Prevenció de postures incorrectes
   El ritme
   Pautes a seguir en les activitats malabars

 
  Continguts d’actituds, valors i normes  
     Esforç davant les dificultats superables
   Treball sistemàtic en el desenvolupament de les activitats malabars
   Acceptació i respecte envers la diversitat física

 
     
  Activitats d'aprenentatge
 
Malabarisme amb tres boles
Activitats prèvies
Posició bàsica: drets, braços flexionats en angle de 90º i els colzes a prop del cos. Mirem sempre al davant, no seguim les boles amb la vista. Les mans separades a l’amplada de les espatlles.
Domini del pla de treball: Les pilotes s’han de moure sempre en el mateix pla. Per treballar aquest pla podem netejar un vidre imaginari que tenim al davant nostre: exercicis de mim. També podem treballar davant d’una paret. Treball amb boles imaginaries, habituant-se al moviment de braços i canells.
Definir el recorregut de les boles: La trajectòria delimitarà un quadrat on: els dos vèrtex inferiors són les dues mans, el vèrtex superior dret és el punt de màxima alçada que aconseguirà la bola llançada amb la mà esquerra i viceversa.
Plats xinesos
Posició bàsica:
agafar el pal ben recte i agafat per la seva base, la punta amunt. Col·loquem el plat a dalt, penjant d’un costat.
Fem proves...
Lentament comencem a fer girar el plat amb la punta el pal. Aquest moviment de gir del pal s’ha de fer amb el canell, mai amb tot el braç. La punta del pal ha d’estar en contacte amb la base del plat durant tot el moviment.
Cada vegada el gir del pal serà més ràpid. Quan aconsegueixes un moviment regular i estable, para el moviment de canell, situa el pal en el centre del plat. Aquest continuarà girant!!!
Podem provar a fer girar un plat amb cada mà: Si ets dretà, fes el moviment del primer plat amb la dreta, quan estigui en moviment agafa el pal amb la mà esquerra i torna a fer els moviments amb l’altre pal. ¡Tindràs dos plats girant alhora!
Diàbolo
Posició bàsica:
agafar els palsde manera que quedin paral·lels al terra i entre ells. Espatlles relaxades i braços flexionats 90º . La longitud total de la corda ha de ser més curta que la teva alçada (aproximadament a l’alçada de les espatlles). Agafa suaument el pals.
Fem proves...
Lentamentfem girar el diàbolo per terra, seguint la corda, alternant el moviment de braços fins aconseguir que giri sobre sí mateix.
Quan comenci a girar, tirem amb la mà dreta cap a dalt i baixem lleugerament la mà esquerra.
Invertim els moviments anteriors, ara aixequem l’esquerra una mica per sobre de l’altre mà.
Hem de repetir els dos moviments anteriors de forma ràpida i amb ritme, procurant equilibrar el diàbolo si s’inclina cap al davant: corregim amb la mà dreta movent el pal cap a nosaltres, si s’inclina cap al darrera: corregim amb la mà dreta, movent el pal allunyant-lo del nostre cos

 

 

 

Anelles. Maces
Posició bàsica:
Similar a l'adoptada a les boles.
Fem proves...
Practicarem primer amb una anella, fent el llançament alt, ben recte i amb la mà llançadora acompanyant l’anella ben alt. Un bon truc es donar-li a l’anella un petit gir endarrera amb el canell en el moment del llançament. Recollim l’anella amb la mateixa mà llançadora. Canviem de mà.
Ara llançarem igual, però la recepció la farem amb l’altre mà.
Provem amb dos anelles! Tenim una en cada mà. Llancem la primera i quan arribi al punt d’alçada màxima llancem la segona. Hem de tenir paciència. Ens quedarem en aquesta fase fins que la tinguem ben assolida, dominada i puguem fer el moviment amb dos anelles amb fluïdesa i ritme, llavors....
Provarem amb tres anelles! Tindrem dos a la mà dreta i una a l’esquerra. Les dues de la dreta les tindrem separades amb els dits per facilitar els llançaments. Llancem primer una anella de la mà dreta (la que tenim més a prop del nostre cos) en direcció a la mà esquerra. Quan arribi a la màxima alçada fes el llançament de l’anella de la esquerra, quan arribi..... (si has après a fer malabars amb tres pilotes, segur que saps continuar oi que sí?) No et desanimis i continua provant!
  Ara ja saps, pots provar moviments nous, com llançaments amb la mateixa mà i amb dos mans alhora (faràs una figura anomenada “columna” i altres possibilitats que de ben segur ja tens al cap.
De manera semblant (una mica més dificil prova amb maces
     
José A.; E.F. al Cicle mitjà