Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Treball d'investigació
Cultura
Mitologia
Historia más bella
1-2-3 avaluacions
Voca-Voca
Lògica
Mapes conceptuals
Exercicis Mètode científic

Exercici
Intenta esbrinar d’entre els següents arguments quins són deductius i quins inductius:

Procediment.
1. Assenyalar el “cos” de les premisses i indicar clarament el “cos” de a conclusió.
2. Verificar si a la conclusió hi ha més informació (nova) respecte de les premisses.
3. Si hi ha més informació ens trobem davant un argument inductiu; si no és el cas, davant d’un argument deductiu.
Distinció la
conclusió de les premisses.

    IN DE
1 Tots els gats són mamífers. Els mamífers alleten els seus nadons. Per això, quan neixin els gatets que esperem, la meva gata els alletarà. (no conté nova informació respecte de la informació proporcionada en les premisses, només la concreta)   X
2 L’aigua bull a 100º C perquè sempre que l’escalfo i arriba als 100ºC es posa a bullir.(Generalització a partir d'una experiència particular) X  
3  Sempre que he menjat patès recoberts de llard no tenien cap conservant químic. Perquè els patès de llauna durin un cert temps, necessiten alguna mena de conservant. El llard és un conservant. (no conté nova informació respecte de la informació proporcionada en les premisses, només l' especifica)   X
4 Algunes persones són arquitectes. Els arquitectes són universitaris. Llavors, algunes persones són universitàries.(no conté nova informaciò respecte de la informació proporcionada en les premisses,només la concreta)   X
5 Sé que només t’agraden dues menes de fruita, les peres i els plàtans. Al rebost no hi havia peres i enlloc no n’has pogut obtenir; així que, atès que estàs menjant fruita, el que menges és un plàtan.(no conté nova informaciò respecte de la informació proporcionada en les premisses, només l'especifica)   X
6 Podem dubtar que el seu proper acudit faci riure, fins ara cap dels del seu repertori ha tingut èxit.(Generalitza/projecta una experiència del passat en el futur) X  

 

MÈTODE HIPOTÈTICO-DEDUCTIU. Un cas pràctic
Semmelweis: febre puerperal (de sobrepart)
Hospital General de Viena, 1844
Desglossat els passos :
a - Formulació de la hipòtesi
b - Conseqüències que se’n deriven de la hipòtesis.
c - Contrastació o comprovació del segon pas.

HIPÒTESIS:
1 a. Formulació: Influències epidèmiques
b. Conseqüències (Deducció): Extensió amplia (i no pas selectiva)
c. Contrastació: Apilament més gran a la 2ª Divisió. En canvi menor mortalitat. No queda contrastat

2 a. Apilament
b. També s’ha de verificar en situacions similars d’apilament (“hacinamiento” = molta gent en el mateix lloc)
c. No es verifica tal cosa.

3 a. Lesions produïdes pels reconeixements poc curosos per part dels estudiants de medicina
b. També s’ha de verificar a la 2ª Divisió atès que el tractament per part de les llevadores era anàleg.
c. No es dóna el cas. Tot i la reducció del nombre d’estudiants, no minva la mortalitat, ans al contrari.

4 a. Explicacions psicològiques: efecte terrorífic causat del sacerdot que administra l’extremunció. Comparació amb la 2ª Divisió.
b. Si suprimim aquest itinerari, aleshores desapareixeran els efectes
c. Un cop posat en marxa aquest criteri, no es verifica el descens de mortalitat.

5 a. Jeure d’esquena (1ª Divisió), en comptes de costat (2ª Divisió)
b. Que jeguin de costat i minvarà la mortalitat
c. No, la mortalitat continua


6 a. Enverinament de la sant. La matèria cadavèrica s’introdueix en la corrent sanguínia
b. Es poden evitar les morts si es destrueix el material infecciós adherit a les mans
c. Sí, minva la mortalitat de febrer puerperal.

7 a. Febre puerperal produïda per matèria pútrida procedent d’organismes vius
b. Mortalitat es produirà després de tractar amb aquest “material” encara que no sigui manipulant matèria cadavèrica
c. Sí, després d’haver comprovat que la pràctica dels reconeixements a pacients vives sense desinfectar-se les mans.


Cas pràctic.
Analitzar el film “Bowling por Columbine”, de Michael Moore

Tesi: Per què als Estats Units es produeixen més morts violentes per armes de foc?
Desglossar els passos :
- Formulació de la hipòtesi
- Conseqüències que se’n deriven de la hipòtesis.
- Contrastació o comprovació del segon pas.


 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es