La Bogeria (1898)

 1. Argument i trets bàsics
 2. Fragments escollits
 3. Guia bibliogràfica
 4. Suggeriments didàctics

Dreta: Narcís Oller,a 45 anys d'edat.

Esquerra: Portada de la 4a. edició de La Bogeria. (1929)

1. Argument i trets bàsics

Aquesta novel·la, breu i ben aconseguida, es basa en un fet real que l'autor va conèixer de prop: la mort d'un seu client. A la novel·la, un ric propietari de Vilaniu , de caràcter idealista i romàntic, pateix un lent i indeturable procés d'alienació mental. El protagonista és Daniel Serrallonga, aferrissat partidari del general Prim durant la revolució de 1868, i l'acció transcorre entre Vilaniu i Barcelona. De fet, l'admiració pel general Prim no deixa de ser un tret autobiogràfic , i aquesta admiració pel general reusenc reapareix a la darrera novel·la, quan la protagonista agafa el mateix cognom: Pilar Prim. El narrador no és omniscient, sinó que és un dels personatges de la novel·la. Enfront de l'idealisme de Serrallonga, es contraposen el racionalisme estricte de Giberga, l'estudiant de Medicina, i l'actitud més humana, a voltes gairebé irresponsable i irreflexiva, d'Armengol, el futur advocat. Giberga i Armengol són dos amics del narrador, de qui no acabem de saber-ne el nom, i tots tres giren al voltant de la figura del boig. Tot plegat és una reflexió de Narcís Oller sobre la dialèctica humana , que es debat entre dos pols constantment: l'herència genètica vs. el medi ambient, l'idealisme vs. el materialisme, l'esperit vs. el raciocini, etc. Oller conclou que cal evitar les actitud extremes cap a un o altre cantó.

L'acció comença el 1868, amb la coneixença del narrador i l'Armengol amb Daniel Serrallonga, fill d'una família de Vilaniu adinerada però amb molt mala estrella. Com ja recorda un personatge,el Daniel va venir al món amb la sentència feta. Serrallonga, fidel seguidor de Prim, aconsegueix l'acta de diputat. La mort en atemptat del general engega el seu procés cap a la follia. Aconsegueix una nova acta de diputat, ara sota l'ideari republicà , però les seves denúncies de pretesos complots només provoquen el rebuig i la indiferència general. De retorn a Vilaniu, Serrallonga es casa amb la filla d'un dels seus masovers. La relació es deteriora fins al punt que ell 'acusa la seva dona d'infidelitat. A principis del 1880, Serrallonga és una autèntica desferra humana: ingressa a l'Asil dels pobres i, aviat, al Manicomi d'Horta. Als tres mesos mor.

2. Fragments escollits

Cap. I: el narrador i l'Armengol, el seu amic, ens parlen de Daniel Serrallonga.

Quan el vaig conèixer ja feia parlar d'ell.

Encara me'n recordo . Érem a mig curs del 67. Ell seguia els estudis de pèrit agrònom per millor portar ses hisendes. Jo estudiava el Dret civil. L'Armengol, el meu ad látere , va venir, com cada vespre, a la dispesa, per anar a dar un tomb en havent sopat. I com que la nit abas hi havia hagut escopetades a la Rambla, i tal com anava el poble es podien repetir, ell que, essent al carrer, em diu:

- Saps on podríem passar la vetlla ? Al Cafè de les Delícies. Sé que hi torna a anar en Daniel Serrallonga, a qui desitges conèixer, i, si hi és, te'l presentaré. Només et demano que, si en diu alguna, t'aguantis el riure i el deixis per a mi, que amb mi no s'enfada. Jo me'l camelo, com ara diuen, i ell no ho coneix.

- Apa, doncs; ja estem anant-hi - vaig fer jo, més content que si em convidés al Romea, on en aquell temps el gran Fontova em feia plorar de riure.

I... tras, tras, tras... ja no vam parar fins a la rotonda que hi havia al fons d'aquell cafè, llavors un dels millors de Barcelona. Però des de la partió amb la sala d'entrada, on vam parar-nos a guaitar, en Serrallonga no es veia.

- Vatualisto! -va exclamar l'Armengol!-. És capaç de ser a jugar!

- Com! , que també juga?

- Uf! com un taül, si així li apreta.

- Com vols dir?... - féu l'Armengol rient-. ¿per què n'està gelós?

 • Cap. VIII: El narrador, l'Armengol i el Giberga descriuen l' inexorable procés de bogeria del protagonista.

- No, Armengol no; no riguis. Aqueixa gelosia, tan infundada i ridícula, me la miro jo com un producte estrafet d'una causa tristament sèria. El pobre Daniel no se n'adona, però a mi em sembla que ho veig clar. En Giberga l'ha qualificat de boig en converses; en Giberga va dar un dictamen en aquest sentit en l'expedient d'incapacitat de què vaig parlar-te; en Giberga va proveir d'arguments en Pons per a la trista demanda del plet...Doncs, dins del cervell d'en Daniel, la figura d'en Giberga ( no ho dubtis) ha pres cos i caràcter de perseguidor inclement, infatigable; de lladre traïdor de la seva felicitat. Ai! i que en té poca, la humanitat, de misericòrdia per a aquests enteniments malalts, que hauria de tractar com flors d'estufa en honra seva i per dever sacrosant! Oh! , no ho dubtis: jo no sé si hi ha lesió, com en Giberga suposa, o si no n'hi ha; les causes de les malalties mentals ( l'eniologia, que ell en diu) les tindran o no, els metges, conegudes... potser sí: jo no ho sé pas; però a mi em sembla que no pot ser; que és un misteri tan gran, tan insondable com el de l'essència i funcionament de la raó mateixa. I quan jo considero això i penso que dintre tot ordre misteriós la major precaució és poca, m'escruixeixo de veure com, savis i ignorants, venim tractant els cervells fluixos. Quantes vegades no m'he penedit del que tu i jo, criatures encara i per criatures que fóssim, vam fer al pobre Daniel a la Ciutadela! ¿No ens tocarà també una part de culpa en el desastre de què em parles?

3. Guia bibliogràfica

Edicions

 • Oller, Narcís: La Bogeria. Edició de Domènec Marzà. Barcelona: Ed. Hermes-Castellnou, 2000. La introducció general no arriba a l'extensió i profunditat de l'edició de L'Escanyapobres feta en aquesta mateixa col·lecció, però tampoc no fa falta. Amb el qui s'hi diu n'hi haben bé prou. L'estudi de l'obra concreta, la cronologia i el recull de textos complementaris són molt solvents. Hi ha moltes notes a peu de pàgina i propostes finals de treball. Une edició completa, tot plegat.
 • Oller, Narcís: La Bogeria. Edició de Romi Porredon. Introducció a cura de Sergi Beser. Barcelona: La Magrana, 1996 (10 ed), ( L'Esparver Llegir, 22). Sergi Beser és un profund i agut observador de la novel·lística olleriana. Les seves observacions, com la que fa sobre les limitacions narratives de l'escriptor, han esdevingut gairebé un leit-motiv de tota la crítica olleriana. No hi ha notes , però sí, a més d'una concisa i rigorosa introducció, un apèndix amb textos de les Memòries Literàries i una guia bibliogràfica.
 • Oller, Narcís: La Bogeria. Introducció, notes i apèndix a cura de M. Lluïsa Cunillera.Barcelona: Barcanova, 1995( Biblioteca Didàctica de Literatura Catalana, 21) Fent honor al nom de la col·lecció, en aquesta edició hi ha una sobreabundància de notes de caràcter lèxic. Aconsegueix amb escreix el seu objectiu: facilitar la lectura al lector no avesat .

Esq: Portada de la primera edició de la novel.la, a cura de l'editor Antonio López, i amb l'epígraf " Novel·la de costums del nostre temps". El llibre fou publicat a Barcelona el 1899.

Dreta:Litografia de Mariano Foix per a l'anunci de la novel·la publicat al setmanari "L'Esquella de la Torratxa (14.06.1900).

Guies de lectura i comentaris de text

 • Busquets i Grabulosa, Lluís: Literatura Catalana. Textos d'Orientació Universitària. Barcelona: Edicions del Mall. 1985 (2a ed). pp33-34. Esquema de l'argument, molt complet i útil. També hi ha una anàlisi general de l'autor, unes propostes de treball i una guia bibiliogràfica
 • Cònsul, Isidor: "La Bogeria, de Narcís Oller", dins Lectures de COU 1991-1992. Barcelona: La Magrana (1991). Col. L'Esparver Llegir, pp 5-36. Visió general de l'autor i comentari del fragment del cap. 8 reproduït en aquesta pàgina.
4. Suggeriments didàctics
 • Treball lingüístic i literari. És especialment interessant l'estudi de la tècnica narrativa de la novel·la: el procediment indirecte. En comptes de narrar en tercera persona, l'acció ve narrada per les converses entre tres amics: el narrador, l'advocat Armengol i el metge Giberga. També ofereix moltes possibilitats l'estudi dels trets naturalistes, realistes , romàntics i costumistes de la novel·la. Aquesta novel·la és una de les referències clàssiques de la narrativa catalana del XIX i una novel·la naturalista i de debat sobre el mateix naturalisme. Això, unit a la seva brevetat la fan un autèntic best-seller entre els nostres clàssics.
 • Rutes per Barcelona i Vilaniu. En aquesta novel·la, de manera explícita, es fan presents els dos marcs bàsics de la novel·lística olleriana : Barcelona i Vilaniu. Les rutes proposades, doncs, per Barcelona (vegeu La Febre d'Or) i Valls (vegeu Vilaniu) són perfectament aplicables en el cas que ens ocupa.
 • Treball interdisciplinari sobre la salut mental, els discapacitats psíquics... . La bogeria de Serrallonga és el resultat de factors mediambientals que actuen sobre una base genètica que ja predisposa a patir demència. Les possibilitats de treballar el camp - difícil però indefugible de conèixer- de la salut mental són interessants. I encara és més interessant la porta que s'obre amb aquesta novel·la de sensibilitzar el lector cap a una acció i un compromís solidari amb els discapacitats psíquics: visites a centres i tallers de discapacitats, xerrades amb psiquiatres, etc.
 • Treball interdisciplinari d'Història del segle XIX. El marc històric de la novel.la és molt atraient: la Revolució de 1868, la 1a. república, la tercera carlinada, la febre d'or, el crac borsari de 1882... També en aquest aspecte, La Bogeria és un compendi de La Febre d'Or i Vilaniu.