L'escanyapobres (1884)

 1. Argument i trets bàsics
 2. Fragments escollits
 3. Guia bibliogràfica
 4. Suggeriments didàctics

Dreta:Portada de L'Escanyapobres , 2a. edició (1903), publicada per l'Avenç.

Esquerra: Il·lustració d'Opisso per a l'edició de 1946 ( Ed. Estel) de la novel.la.

1. Argument i trets bàsics

Aquesta novel·la, d'extensió més aviat breu, desenvolupa el tema universal de l'avarícia, com ja van fer grans mestres de la literatura universal (Plaute, Shakespeare, Molière, Goldoni...)

Els tres personatges centrals de l'obra són l'Oleguer, la Tuies, i el notari de la vila don Magí Xirinac. La Tuies fa d'eix vertebrador dels tres protagonistes: primer forma matrimoni amb el notari i, en quedar vídua, es casa amb l'Oleguer. Oller retrata de manera implacable i amb tota mena de detalls la roïna gasiveria que atenalla tots tres personatges. Tot allò que no tingui relació amb la riquesa i els diners és menyspreat pels nostres protagonistes, que cauen, així, en l'extrema soledat i l'aïllament patològic. El marc d'aquesta encarnació del Mal és el món rural català, un món que s'esfondra davant el progrés industrial. El canvi radical d'una societat que entra de ple en la industrialització condicionarà i causarà la fi tràgica dels protagonistes. L'Antic règim s'enfonsa: transformació agrària, migració camp-ciutat, aparició del proletariat, arribada del ferrocarril...el substrat realista i naturalista de l'obra és innegable, però Oller es distancia del cànon naturalista francès.

L'acció transcorre el 1850 al poble de Pratbell, que, com Vilaniu, és una recreació literària del Valls nadiu d'Oller. Pratbell, gràcies a la seva estratègica situació, en una cruïlla de camins, es dedica bàsicament al comerç i emmagatzematge de blat. L'Oleguer deixa l'ofici de traginer i s'instal·la a Pratbell per fer de blader, amb considerable èxit. L'èxit del nouvingut provoca l'enveja i , aviat, l'odi dels veïns. Tot allò que té de roí i miseriós l'Oleguer, es fa més refinadament cruel en la seva dona, la Tuies. Però l'arribada del ferrocarril revoluciona l'estructura econòmica i, doncs, social del poble. Mentre Pratbell es llança pel camí del progrés, concretada en la indústria tèxtil i farinera, l'Oleguer i la Tuies endeguen una regressió econòmica sense aturador. L'assassinat final de l'Oleguer, a mans d'un proletari víctima de les seves pràctiques d'usura, simbolitza el triomf de la nova societat industrial.

 

Dues imatges de Valls.

Esq.: El barri antic, amb els campanars del Carme i Sant Joan sobresortint.

Dreta: El Pati, la plaça més emblemàtica i centre neuràlgic de la ciutat, abans de la remodelació de 2007. Fotos: Català- Roca.-AMV.

 

L'Escanyapobres fou etiquetada de novel·la naturalista ja des del moment de la seva aparició. Tanmateix, i com ja va passar amb La Papallona (1882), el naturalisme d'Oller presenta restriccions i matisos importants. Oller s'implica a fons, no és un mer analista fred i impassible. Aquesta novel.la és més negra, condensada i ambiciosa que La Papallona, i sovint voreja l'esperpent.

Per molts crítics, aquesta novel·la és, des del punt de vista tècnic i narratiu, la peça més ben construïda del seu corpus literari.

2. Fragments escollits

 • Cap. I: descripció de l'avar.

Era altot i ossut, però magre i cappetit. Com a bon moreu, tenia negres els cabells, sempre arranats, i eren tambe negres nines les dels seus ulls, fredes i escorcolladores mentre escoltava, guspirejants o dolces quan la seva paraula ho requeria. Gairebé barbamec, tenia, no obstant, gruixudes celles, unides sobre el seu nas llarguet i cantellut. Però el que més caracteritzava aquella figura era la boca, tirada endavant com la del furó, amb els seus llavis tan prims i cenyits a l'os, que no podia badar-los sense fer l'efecte que ensenyava les dents per mossegar.

 • Cap. XI: desenllaç.

Els enginyers feren destapar el pou i recorregueren la mina, entrant-hi per la boca, proveïts dels corresponents fanals. En arribar a la unió de la mina i el pou, un dels enginyers, aixecant el cap,. sentí en el front la desagradosa rascada d'un objecte fred, punxós i brandejant, alhora que els seus peus ensopegaven amb pellingots de roba. Tornà enrera un moment, ple de vague temor, per a passar altre cop endavant més ajupit, fins a trobar-se al mig del pou. Llavors, ell i els seus companys remarcaren que del gruixut travesser dels ternals, penjava un objecte recargolat i monstruós, ple de traus i cantells i de silueta estranyament humana. Hi acostaren les llanternes i recularen esfereïts. Era un esquelet humà. Estava penjat al travesser per sota les aixelles, lligades les pelades mans darrere. Arnada barretina cobria el seu crani, i trossos de roba, esqueixalats i humits, penjaven encastats al costellam i als fèmurs. Sobre aquelles parets de carbó ressaltaven més blancs els ossos. Però el que era més esgarrifós, perquè duia a l'ànima la revelació dels sofriments que degué passar l'infeliç, era veure-li la posa revinclada dels genolls i dels peus crispats, i el cap girat per amunt, amb la barra oberta, com si encara cridés socors als de dalt de la muntanya.

Tothom restà espaordit; mentre que un dels guies, veí de Pratbell , tot regirant la roba de terra, exclamava de sobte, fredament:

- Ah! ja sé qui és! l'Escanyapobres!... un tros d'armilla del notari.

I, com veiés que xocava la fredor de la seva expressió, afegí:

- Una bona peça. No es perdé pas tan galant cosa!

 

L'arribada del tren revolucionà el camp català de finals del segle XIX, tal com Oller reflecteix en aquesta novel.la.

Esq.: locomotora de vapor a la plaça de l'Estació de Valls.foto Català Roca-AMV

Dreta: Estació de Valls.Foto:Català Roca.AMV

 

3. Guia bibliogràfica

 • Oller, Narcís: L'Escanyapobres. Edició a cura de Josep Paré. Barcelona: Biblioteca Hermes- Castellnou, 2000 (Clàssics Catalans, 4 ) Edició molt assequible de preu. La introducció (46 pp) és molt completa: notícia biogràfica, repàs general de la seva obra i estudi acurat de la novel·la. Paré remarca amb claredat i rigor les idees fonamentals del text. Tot seguit, hi ha un recull de textos crítics al·lusius: les pròpies Memòries Literàries d'Oller, Yxart, Yates, Serrahima, Beser... Una cronologia exhaustiva dóna entrada, per fi, al text, profusament anotat amb aclariments sobretot de caràcter lèxic. 14 pàgines finals amb activitats i preguntes de tota mena reblen el clau d'una edició, insistim, irreprotxable.
 • Oller, Narcís: L'Escanyapobres. Estudi introductori d'Alan Yates. Barcelona : Edicions 62,,2001 (28a ed). Estudi breu i aclaridor del millor especialista en Narcís Oller. Tot un clàssic. No hi ha notes ni acotacions lèxiques, però sí propostes didàctiques.

Guies de lectura i comentaris de text

 • Busquets i Grabulosa, Lluís: Literatura Catalana. Textos d'Orientació Universitària. Barcelona: Edicions del Mall. 1985 (2a ed). pp 43-44. Esquema de l'argument, molt complet i útil. També hi ha una anàlisi general de l'autor, unes propostes de treball i una guia bibiliogràfica.
 • Ortiz de Landázuri Busca, Guadalupe: L'Escanyapobres. Narcís Oller i Moragas. Barcelona: Andros, 1986 ( 177 pp). Aquesta guia de lectura és força recomanable. Seguint un ordre estrictament lineal, ofereix, capítol a capítol, un resum argumental, una anàlisi del contingut i dels personatges i un petit vocabulari. També ofereix propostes de treball per als alumnes i un glossari final de termes crítics. Cal agrair la cura que té a relacionar l'obra d'Oller amb els seus referents de la literatura universal.
 • Nunes, M: "Anàlisi d'un fragment de l'Escanyapobres de Narcís Oller", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans vol III. Barcelona: Curial (1985), pp 244-63. Interessant mostra de comentari d'un text breu, en el clàssic recull en tres volums publicat per Curial.
 • Valls i Solaz, Xavier: "Valls en la composició de l'Escanyapobres, de Narcís Oller", dins Quaderns de Vilaniu. Miscel.lània de l'Alt Camp. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, num 26 (nov. 1994) pp 89-101.

Webs

 • Web sobre l'Escanyapobres. Web de la Universitat Jaume I de Castelló amb interessants reflexions sobre la novel.la ¡ i el text complet en format .pdf!
 • Dossier didàctic del Seminari "El Gust per la lectura". Materials didàctics emprats durant el seminari ofert a professors de Llengua i Literatura Catalana a propòsit d'aquesta novel.la durant l'any 2000.

4. Suggeriments didàctics

 • Treball lingüístic i literari. Per la seva brevetat , intensitat i riquesa estilística, és una de les novel.les d'Oller literàriament més sucoses. Per molts, aquesta novel·la és considerada la millor d'Oller: s'hi combina el determinisme científic amb el psicologisme ollerià, dins d'un context històric concret, el camp català en procés d'industrialització. A les guies de lectura i edicions escolars abans apuntades hi ha una bona llista de propostes. A nivell estilístic, hi ha una varietat de recursos superior a les altres novel.les, malgrat la seva brevetat: destaquen les descripcions, les adjectivacions, el realisme dels diàlegs...
 • Treball interdisciplinari amb la màteria d'Història. La Revolució Industrial i la transformació social catalana de tombant de segle tenen en aquesta novel.la un document de primera mà.
 • Treball interdisciplinari amb la matèria d'Economia . La relació del matrimoni protagonista amb els diners és gairebé eròtica. Bona excusa per aprofundir en la història de la moneda, en la distribució de la riquesa a nivell mundial, en els processos de globalització...
 • Ruta per Vilanova i La Geltrú: Museu del Ferrocarril de Vilanova i Museu Balaguer. El protagonisme del ferrocarril a la novel.la pot justificar una visita a l'interessant i desconegut museu vilanoví. I el Museu Balaguer acull, a més d'una esplèndida mostra pictòrica del XIX català, els manuscrits autògrafs de les principals novel.les d'Oller: Vilaniu, La Bogeria, La Febre d'Or i Pilar Prim, que van ser dipositats a la Biblioteca d'aquest museu per exprés desig de l'escriptor. La Renaixença- al capdavall, Oller no deixa de ser un dels grans noms d'aquest moviment - té en el museu Balaguer una magnífica síntesi.
 • Ruta per Pratbell. Pratbell està inspirat en Valls. La proposta de visitar Valls a partir de la lectura de Vilaniu es perfectament aplicable en el present cas. L'article de Valls i Solaz abans relacionat ofereix informació molt útil per a la identificació Pratbell-Valls.