Índex de continguts

 

 

 

Coleccions de problemes

 

En aquesta pàgina trobareu un resum de teoria i un seguit de coleccions de problemes (resolts i proposats) dels temes propis de l'assignatura de Física i Química de 4t d'ESO.

 

FÍSICA
Teoria
Problemes resolts
Problemes proposats
Cinemàtica
Dinàmica
Energia
Ones

 

 

 

 

 

Contacta amb el responsable