Ordinador
Proposta de treball per a la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el currículum
 
 
Proposta de treball
Presentació
Dossier alumne
Fonts d'informació
Galeria d'imatges
Videoteca digital
Enllaços
TICcionari
 

La Societat de la Informació ha provocat un gran impacte a les nostres vides. La paulatina incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha integrat al dia a dia "arfefactes" com ara l'ordinador o el mòbil, fent-los pràcticament imprescindibles.

Què us sembla si analitzem l'ordinador d'una manera amena i atractiva? Som-hi!

Mitjançant l’aplicació del Mètode de l’Artefacte podem dur a terme un complet anàlisi d’objectes i aparells des de diversos punts de vista. D'aquesta manera tindrem una visió del nostre artefacte molt més àmplia i completa i evitarem caure, com acostuma a passar, a estudiar bàsicament els aspectes tecnològics.

Per realitzar aquest estudi hem de respondre un conjunt de preguntes, agrupades per contextos. Tindrem cinc contextos:

   • personal
   • social
   • econòmic
   • tecnològic
   • mediambiental

D'aquesta manera podrem valorar, en els diversos àmbits d'estudi, de quina manera l'ordinador ha produït en les nostres activitats quotidianes un impacte TIC que cal identificar i tenir en compte.

   
   
  OBJECTIUS DIDÀCTICS
 
 

A continuació es detallen alguns dels objectius didàctics que aquesta proposta de treball ens pot permetre dur a terme amb l'alumnat:

 • Identificar i descriure els elements estructurals i funcionals bàsics d'ordinadors, perifèrics i elements de comunicació
 • Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i fer-ne ús en l'àmbit tecnològic
 • Cercar i seleccionar informació en diferents fonts: persones, entitats, empreses, mitjans especialitzats i xarxa telemàtica, que permetin solucionar un problema tecnològic
 • Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia
 • Utilitzar les eines de tractament multimèdia per a la creació i la difusió de documents multimedials
 • Adquirir una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per la tecnologia
   
  Una proposta TIC de Xavier Rosell
auladetecnologia.com_