Ordinador
Proposta de treball per a la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el currículum
 
Proposta de treball
Presentació
Dossier alumne
Fonts d'informació
Galeria d'imatges
Videoteca digital
Enllaços
TICcionari
  VIDEOTECA DIGITAL
 
 

Selecció de materials de la Videoteca Digital del Departament d'Educació.

Els components bàsics de l'ordinador

"Com és l’estructura interna d’un ordinador, quins elements la formen, el microprocessador, les memòries, etc., i com estan connectats als elements externs com són la impressora, els altaveus i l’escàner, entre d’altres dispositius."

 

L'ordinador

"El programa ens mostra el funcionament i les utilitats d'aquesta eina de la nova era actual i s'analitza la conseqüència global de la seva implantació en la societat. Estudiarem conceptes com disc dur i memòria, programari i perifèrics, tractament de la informació..."

Els perifèrics

"El vídeo ens presenta el funcionament de certs elements perifèrics d'un ordinador com per exemple la impressora o el ratolí. També tracta elements com el lector de disquets, l'escàner i la xarxa de cable. Així, estudiarem l'entrada i la sortida d'informació i el tractament que rep..."

El ratolí

"A partir de l'estudi del perifèrics d'un ordinador el vídeo es centra en el ratolí com a eina indispensable dins del món de la informàtica. Així, també estudiarem conceptes com codificació numèrica, memòria magnètica i programari."

 

La impressora

"Amb aquest programa estudiarem el funcionament i la configuració d'una impressora. Veurem com aquesta realitza el tractament de text a partir de la codificació numèrica i farem referència a la introducció del làser dins del món de la informàtica i de les impressores..."

 

L'escàner

"El làser i els perifèrics presenten el concepte d'escàner informàtic. Amb aquest vídeo estudiarem el seu funcionament, dependència de l'ordinador i aplicacions pràctiques més destacades. També estudiarem el tub catòdic, la codificació numèrica i els filtres de color."

Els microprocessadors

"A partir dels circuits integrals, del disc dur i de la memòria analitzarem el concepte i el funcionament dels processadors. Veurem el fenomen de la codificació binària de números i el tractament de la informació a partir d'aquest elements de silici."

El programari

"El curs ens presenta conceptes com tractament de text, intel·ligència artificial i llenguatges informàtics. Estudiarem la programació del disc dur de l'ordinador i com s'introdueix en la memòria la codificació numèrica que fa possible el seu funcionament."

Els discs durs i les memòries

"El disc dur i les memòries es presenten com els elements claus d'un ordinador. Amb aquest vídeo estudiarem el seu funcionament i la seva configuració. Analitzarem conceptes com el llenguatge informàtic, els circuits lògics, la codificació numèrica..."

 

El lector de disquet

"La codificació numèrica i les memòries magnètiques ens introdueixen en el món de la informàtica, i més concretament en el concepte de lector de disquet. Així, estudiarem el funcionament d'una part molt important de l'ordinador, la disquetera..."

Internet

"El vídeo ens presenta el funcionament d'internet a partir de les connexions de l'ordinador a la xarxa telefònica. Estudiarem el llenguatge informàtic i els conceptes de bits, web i multimèdia. També farem referència als altres canals de telecomunicacions i a la codificació binària..."

 

La xarxa digital

"El curs ens introdueix en el tema de la xarxa digital i les seves derivacions en matèria d'informàtica i de telecomunicacions. Estudiarem la fibra òptica i la xarxa del cable, la codificació numèrica i els fluxos d'informació. També farem referència a les videotransmissions..."

 

La xarxa telefònica

"A partir del telèfon i de la xarxa del cable analitzarem el funcionament de la xarxa telefònica. Buscarem la seva interrelació amb la informàtica i estudiarem conceptes com codificació numèrica, flux d'informació i internet."

 

La telemàtica

"A partir de conceptes com xarxa telefònica i flux d'informació, el vídeo ens presenta el funcionament de la telemàtica. Estudiarem com l'ordinador realitza la compressió de la informació i com aquesta nova eina es relaciona amb els elements de la informàtica..."

 

 

Per poder visualitzar els vídeos cal tenir instal·lat el Real Player (versió 8 o superior).

 

 

 

Una proposta TIC de Xavier Rosell
auladetecnologia.com_