Inici Tecnologia a l'IES Baix Montseny

Primer d'ESO

Curs 2007-08

1r Trimestre

Documents d'ampliació de la matèria treballada a l'aula de teoria

a.-L'escala en els dibuixos de planos

About Us | Contact Us | ©2007 IES Baix Montseny Si a la Tecnologia