Inici Tecnologia a l'IES Baix Montseny

Professorat del Departament

Curs 2007-08

Professorat de Tecnologia
Matèria
Professor
Tecnologies 1r ESO * (nova LOE) Elena Laguna  
Tecnologia 2n ESO Francisca Montiel  
Tecnologies 3r ESO * (nova LOE) Elena Laguna  
Tecnologia 4rt ESO Lluís Las Heras  
Tecnologia Industrial 1r Batxillerat Francisca Montiel  
Mecànica Lluís Las Heras  
Tecnologia Industrial 2n Batxillerat Susana Aliaga  
Electrotècnia Lluís Las Heras  

 

Normativa del Departament

Aquí pots obrir o descarregar el document que regeix la normativa de treball als tallers i aules d'informàtica del nostre IES Baix Montseny.

En aquest document també es pot trobar la normativa de presentació de Dossiers i Memòries de Projecte, així com els mateixos projectes que s'han treballat al llarg del trimestre.

Finalment es descriuen els criteris d'avaluació, és a dir, la normativa a aplicar per a la confecció de la nota de l'alumne, especificant els percentatges que es tenen en compte de cada aspecte treballat al grup classe ( conceptes, procediments i actituds).

Portades dels Dossiers

En aquest enllaç es pot trobar un model de portada per a presentar els dossiers de les Unitats Didàctiques, es tracta d'una portada orientativa per a presentar correctament els dossiers.

Procés Tecnològic

Guió per a confeccionar la memòria del projecte treballat durant el trimestre a l'aula de taller. Aquesta memòra caldrà entregar-la en suport digital i podrà incloure fotografies, gràfics, imatges escannejades, etc.

About Us | Contact Us | ©2007 IES Baix Montseny Si a la Tecnologia