Tecnologia a l'IES Baix Montseny

Benvinguts

Tornem a ser-hi

Un Nou Curs Comença! Els Professors tornem a l'IES a treballar per formar les persones que tindràn la responsabilitat de fer d'aquesta societat un món millor.

El Nostre futur depèn de vosaltres, alumnes de l'IES, i és per això que ens esforcem en proporcionar-vos el millor de nosaltres, amb la millor de les nostres disposicions.

Aquest any, des de l'àrea de Tecnologia, encetem aquesta web que ens ha de servir com a mitjà de comunicació, millora i servei als nostres estudiants.

L'Àrea de Tecnologia

Fa més de 10 anys, amb la reforma educativa que es va iniciar, la LOGSE, es va iniciar la matèria de Tecnologia com a complement de l'educació que reben els nostres joves.

La Tecnologia tracta de la resolució de necessitats, posant en joc els coneixements científics, els avenços tècnics i els nous materials. Aquesta disciplina es duu a terme en molts àmbits de la nostra trama empresarial i requereix del seguiment d'una sèrie de protocols per tal d'assolir els objectius.

Per tal que coneixeu què volem, com pensem assolir-ho i en quin entorn de treball, us especifiquem quina és la nostra MISSIÓ, la nostra VISIÓ i quins són els nostres VALORS.

Missió del Departament de Tecnologia de l'IES Baix Montseny.

El Departament es propossa la MISSIÓ de formar els nostres alumnes en el món de la TECNOLOGIA,

Visió del Departament

La nostra MISSIÓ la volem dur a terme amb l'èmfasi sobre la següent VISIÓ,

Volem ser un Departament amb prestigi i referència a l’entorn on s’ubica. Per això l’objectiu principal se centra en formar i educar l’alumnat perquè esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics.

Per aconseguir-ho volem que aquest procés formatiu es realitzi en un entorn on s’afavoreixi el diàleg, es crei un ambient de treball i on s’impulsin projectes relacionats amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Per a això volem :

Valors del Departament

La nostra MISSIÓ la volem dur a terme amb l'èmfasi sobre els següents VALORS,

 

About Us | Contact Us | ©2007 IES Baix Montseny Si a la Tecnologia