Inici Tecnologia a l'IES Baix Montseny

Tercer d'ESO

Curs 2007-08

1r Trimestre

Documents d'ampliació de la matèria treballada a l'aula de teoria

a.-L'escala en els dibuixos de planos

b.- Links per a ampliar i reforçar l'habitatge

2n Trimestre

a.-

About Us | Contact Us | ©2007 IES Baix Montseny Si a la Tecnologia