Inici Tecnologia a l'IES Baix Montseny

Quart d'ESO

Curs 2007-08

Documents d'ampliació de la matèria treballada a l'aula de teoria

1r Trimestre

a.- Dossier de Màquines Simples

b.- Dossier de Sistemes de Transmissió

c.- Dossier d'Energia, Treball i Potència

Documents d'ús de la matèria que treballem a Informàtica

c.- Dossier de Qcad (cast)

d.- Dossier de Qcad més avançat (català)

2n Trimestre

a.- Dossier del Projecte de Motor Elèctric de Corrent Continu CC

 

 

 

 

 

About Us | Contact Us | ©2007 IES Baix Montseny Si a la Tecnologia