GUIA DIDÀCTICA

 

Aquest crèdit variable està dissenyat com a reforç o ampliació, un cop finalitzats els crèdits comuns de primer cicle, te un accent pragmàtic de immediata projecció sobre la realitat per desenvolupar la creativitat a través del llenguatge musical, com a eina expressiva.

 

MEDIS

METODOLOGIA