Aparell digestiu

La boca pot presentar peces mandibulars segons els tipus d'alimentació (mandíbules anteriors i ràdula - cinta proveïda de dents que actuen com un llima movent-se endavant i endarrere).

 

 

Figura 16.- Imatge de les dents de la ràdula al micrsocopi electrònic d'escombratge. Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles

 

La resta de tub pot presentar diferents graus de complexitat en funció del règim alimentari. Hi ha una sèrie de glàndules complementàries que afavoreixen el procés digestiu (hepatopàncrees).

 

Estructures d'intercanvi gasós

Les formes aquàtiques respiren generalment a través de les brànquies situades a la cavitat pal.lial, on s'assegura la ventilació gràcies a l'acció de sifons.

Les formes terrestres, substitueixen la respiració branquial per la cutània, a través d'una zona del mantell convenientment irrigada per vasos sanguinis que rep el nom de pulmó i que comunica amb l'exterior a través d'un orifici anomenta pneumostoma.

 

Aparell excretor

Està format per un parell de ronyons (metanefridis), en forma d'embut, que s'obren a la cavitat interna i desemboquen, a l'exterior, a la cavitat pal·lial prop de l'anus.

 
Figura 17.- Esquema simplificat de l'anatomia interna d'un mol·lusc hipotètic. Dibuix de Livingstone © Biodidac.
 

 

Aparell circulatori

És de tipus obert, excepte en els cefalòpodes que és tancat. Hi destaca un cor, que actua com a òrgan de bombeig acompanyat de vasos i llacunes on s'efectua l'intercanvi de substàncies.

 

Sistema nerviós

L'estructura del sistema nerviós segueix el mateix patró que el dels Anèl·lids:

  • Una massa nerviosa a la regió cefàlica dorsal, que inerva els òrgans sensorials situats en aquesta zona,
  • El collar periesofàgic que envolta el tub digestiu a nivell de la part més anterior (esòfag) i que connecta aquesta massa nerviosa amb la cadena nerviosa ventral.
  • La cadena nerviosa ventral formada per parells de ganglis connectats per cordons nerviosos transversals, que inerva el peu i la massa visceral. Llevat de les espècies més primitives de cargols marins, la cadena s'ha reduït a un parell de ganglis anteriors dels quals surten diversos nervis en forma de ventall.

 

Aparell reproductor

En general està format per un parell de gònades que desemboquen a l'exterior a través de gonoductes. Si la fecundació és interna aquest aparell es pot complicar amb l'aparició d'altres estructures destinades a l'intercanvi i emmagatzematge de gàmetes o bé per a la fabricació de cobertes per als ous (postes).