Bibliografia

Hickman, C.P., Roberts, L.S. i Larson, A. 2001.- Principios integrados de Zoologia. Ed. MacGraw-Hill, 11a. Edició.

Història Natural dels Països Catalans. Vol. 8, Invertebrats no artròpodes. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987.

Riedl, R. 1986.- Fauna y flora del mar Mediterráneo. Ed. Omega, Barcelona

 
Webs:

Animal Diversity Web, Museum of Zoology, University of Michigan: Phylum Mollusca

Fox, R. Invertebrate Zoology. OnLine Invertebrate Lab. Department of Biology, Lander University.

Fox, R. Invertebrate Zoology. Lectures OnLine . Department of Biology, Lander University.

Museum of Paleontology, University of California, Berkeley. The Mollusca.

The Tree of Life Web project

Systema Naturae 2000

 
Webs d'interès

Animal Diversity Web, Museum of Zoology, University of Michigan. Característiques generals del fílum Mol·luscs i de cada una de les seves classes. La majoria d'elles van acompanyades de fotografies de diversos exemplars.

Biomedia Museum, Biological Sciences, University of Paisley. Característiques generals del filum i de cada una les seves classes. Inclou enllaços a fotografies i esquemes (en anglès).

CephBase. Pàgina dedicada exclusivament a la classe dels cefalòpodes. Proporciona diferents tipus d'informacions sobre aquesta classe i inclou una galeria d'imatges i de videos molt interessants (en anglès).

College of Biological Sciences. Ohio State. Característiques generals en forma de guió. Planteja algunes interessants preguntes sobre la biologia dels mol·luscs (en anglès).

El regne animal. 2. Mol·luscs. Bona exposició de les principals característiques dels mol·luscs.

Fox, R. Invertebrate Zoology. OnLine Invertebrate Lab. Department of Biology, Lander University. Descripció molt completa i amplia (amb detalls externs i interns) de diverses espècies de mol·luscs (escepte escafòpodes). Cal buscar el filum Mollusca en el llistat de grups que hi ha al final ("Exercises") (en anglès).

Freshwater Molluscan Shelles, Martin Kohl. Pàgina dedicada exclusivament als mol·luscs d'aigua dolça (gasteròpodes pulmonats i bivalves). Per a la major part de families inclou un enllaç a una altra pàgina amb fotografies abundants (en anglès).

Invertebrate Paleontology Tutorial, Paleontological Laboratory, Suny Cortland. Característiques generals de les principals classes de Mol·luscs, amb enllaços especials a pàgines dedicades als Gasteròpodes i als Cefalòpodes (en anglès).

Invertebrate Paleontology Tutorial, Paleontological Laboratory, Suny Cortland. Pàgina dedicada a les característiques dels bivalves amb un enllaç a un glossari de termes relacionats amb la morfologia d'aquesta classe (en anglès).

Naturenotes. Cuadernos de Biología. Una bona recopilació de les característiques dels Mol·luscs. Inclou esquemes i fotografies molt aclaridors.

P. D. Reynolds, Biology Department, Hamilton College. Pàgina dedicada a la classe dels escafòpodes. Inclou la descripció de la classe així com interessants enllaços a altres pàgines que també parlen d'ells (en anglès).

Ralph Body, The Nature Mapping Program. Index of Molluska. Breu descripció de totes les classes de mol·luscs. Inclou un glossari que ajuda a aclarir molts termes (en anglès).

The marine fishery resources of Sri lanka. FAO Species identification field guide for fishery purposes. Guia d'espècies de cefalòpodes amb referències al seu hàbitat, nomeclatura i dimensions. Per a cada grup inclou un esquema de la seva anatomia externa (en anglès).