En el cos dels mol·luscs es poden distingir tres grans zones:
Figura 5.- Imatge del mol·lusc gasteròpode Diodora. En passar el ratolí pel damunt es pot observar la seva visió esquematitzada. Fotografia i dibuix de F. Pereira.
 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%