La classificació dels mol·luscs es basa en les modificacions de cada una de les tres regions del cos: regió cefàlica, peu i massa visceral-mantell-closca.

Les classes amb les formes més comunes i abundants són:

 

Classe
Característiques
Imatge

Poliplacòfors

Closca dividida en vuit plaques imbrincades.

Peu en forma de sola reptant.

Marins.

Fotografia de Livingthings

Gasteròpodes

 

Closca d'una sola peça que pot reduir-se o faltar.

Peu en forma de sola reptant.

Marins, d'aigua dolça o terrestres.

Fotografia d'Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland

Bivalves

Closca dividida en dues valves, dreta i esquerra.

Peu excavador, fixador o absent.

Filtradors.

Marins o d'aigua dolça.

Fotografia cortesia d'Erling Svensen

Escafòpodes

Closca tubular en forma d'ullal d'elefant.

Peu excavador.

Filtradors.

Marins.

Fotografia de l'University of Central Oklahoma

Cefalòpodes

Closca generalment interna o absent.

Peu transformat en un sifó.

Regió del voltant de la boca hipertrofiada en forma de tentacles amb ventoses.

Marins.

Fotografia cortesia d'Erling Svensen