L'estructura general del cos correspon al següent esquema:
  • Una regió anterior formada pel prostomi, on se situen els òrgans sensorials (si hi són presents), i el peristomi, on s'obre la boca. El seu desenvolupament està en funció del tipus de vida de l'animal.
  • Una regió intermèdia formada pel conjunt de segments o metàmers, similars o diferents entre ells segons els grups.
  • Una regió posterior o pigidi, on normalment s'obre l'anus.

Figura 4.- Parts del cos d'un anèl·lid, concretament d'un poliquet del gènere Sigambra. En passar el ratolí per damunt del dibuix observaràs el mateix ejemplar al microscopi òptic. Dibuix i fotografia C. Alós
 

Els segments del cos poden presentar apèndixs relacionats amb la locomoció.

És el cas dels parapodis presents en els poliquets: es tracta d'unes expansions laterals dels segments d'on surten una mena d'espines quitinoses (setes o quetes).

 

Figura 5.- Imatge de la regió intermèdia d'un poliquet. Fotografia C. Alós

En els cucs de terra aquestes expansions desapareixen però sí que es manté un reduït nombre de quetes. A les sangoneres no són presents ni els parapodis ni les quetes.

Externament el cos està recobert per una cutícula flexible per sota de la qual es troba l'epidermis. A l'epidermis hi ha tot un seguit de cèl.lules glandulars que fabriquen mucositats que aboquen a l'exterior.

Per sota de l'epidermis hi ha una important capa muscular, en disposició longitudinal i circular, responsable dels moviments del cos.

 

El tipus de desplaçament varia segons el tipus de vida que porti l'animal: si són excavadors, el moviment és de tipus peristàltic (estiraments i contraccions del cos), mentre que si són reptants (o nedadors de manera ocasional) el moviment es fa mitjançant ones del seu cos, més o menys amples. Fig. 6).

Figura 6.- Imatge d'un poliquet amb moviment de tipus reptant. Fotografia d'Erling Svensen

 
En el cas de les sangoneres, el moviment es fa per contraccions i estiraments del cos ajudades per les ventoses, anterior i posterior, que es fixen a la superfície (es mouen "a pams")(Fig. 7).
 

 

Figura 7.- Esquema del tipus de desplaçament en una sangonera. Dibuix de Soucie © Biodidac

 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%