La reproducció bàsicament és sexual amb fecundació creuada (fins i tot entre les formes hermafrodites), quasi sempre sense dimorfisme sexual. Es donen alguns casos de reproducció asexual en poliquets i oligoquets mitjançant la ruptura del cos.

Entre les formes amb sexes separats (poliquets) la fecundació acostuma a ser externa, a l'aigua de mar on són alliberats els gàmetes. Dels ous surten larves planctòniques característiques (Trocòfora) en forma de baldufa, que aniran transformant-se fins arribar a la forma juvenil, similar a l'adult.(Galeria de larves de poliquets)

 
Figura 11.- Fotografia i esquema de la larva trocòfora característica dels poliquets. Fotografia de Smithsonian Environmental Research Center. Dibuix de Biodidac © Livingstone.
 

En les formes hermafrodites (cucs de terra i sangoneres) l'acoblament es produeix entre dos mascles que s'intercanvien l'esperma i cada un d'ells el desa en els seus receptacles seminals.

 

Figura 12.- Còpula entre dos mascles de cuc de terra. Fotografia de Christoph Högger

 

Un cop separats, el clitel (regió del cos que es diferencia durant la maduresa sexual) comença a fabricar una mena de tel en forma d'anell (capoll) que va lliscant cap a la regió anterior. En aquest moviment cap endavant recull els òvuls (quan passa pels porus genitals femenins) i posteriorment recull els espermatozous de l'altre mascle, emmagatzemats prèviament. La fecundació té lloc dins d'aquest capoll que finalment es separa de l'adult i s'acaba tancant anteriorment i posteriorment tot adoptant la forma d'una petita llimona.

A l'interior del capoll, els ous iniciaran els seu desenvolupament de tipus directe, sense passar per cap etapa larval.

 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%