Bibliografia

Hickman, C.P., Roberts, L.S. i Larson, A. 2001.- Principios integrados de Zoologia. Ed. MacGraw-Hill, 11a. Edició.

Història Natural dels Països Catalans. Vol. 8, Invertebrats no artròpodes. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987.

Fauchald, K. 1977. The Polychaete worms. Definitions and keys to the Ordres, Families and Genera. Sciences Series, 28: 188 pp. Natural Histotory Museum of Los Angeles County.

Riedl, R. 1986.- Fauna y flora del mar Mediterráneo. Ed. Omega, Barcelona

Webs:

Animal Diversity Web, Museum of Zoology, University of Michigan: Phylum Annelida

The Tree of Life Web Project

Annelid Resources Home

Systema Naturae 2000

Webs d'interès

Anélidos. Fauna en Aragón. Característiques generals del filum i de les seves classes.

Annelid Resources Home. Systematics and Taxonomy. Llistat de les families de la classe poliquets (en anglès)

Bellarmine University. Descripció general del filum i les seves classes acompanyada d'algunes fotografies (en anglès).

Biomedia Museum, Biological Sciences, University of Paisley.Característiques generals dels Anèl·lids i de les seves classes(en anglès).

College of Biological Sciences. Ohio State.Característiques generals dels Anèl.lids i de cada una de les seves classes d'una manera molt esquemàtica. Planteja quatre preguntes curioses sobre la biologia dels Anèl.lids (en anglès)

El regne animal. 5. Anèl·lids. Ofereix una visió global i aclaridora del filum dels Anèl·lids.

Fox, R. Invertebrate Zoology. OnLine Invertebrate Lab. Department of Biology, Lander University. Descripció molt completa i amplia (amb anatomia externa i interna) de dos poliquets (Nereis y Glycera), un oligoquet (Lumbricus) i una hirudina (Haemopsis). Cal buscar el filum Annelida en el llistat de grups que hi ha al final ("Exercises") (en anglès).

Illinois EcoWatch Stream Quality Indicator Page. Petita explicació de les característiques dels oligoquets i hirudinis d'aigua dolça (acompanyats cada un d'ells d'una fotografia) (en anglès).

Introduction to the Annelida. University of Berkeley. Característiques generals dels Anèl·lids explicades d'una manera bastant clara. Inclou referències sobre les formes fòssils. (en anglès).

M@re Nostrum. Característiques generals del filum acompanyades d'algunes fotografies submarines de poliquets d'hàbits sedentaris.

Marine Invertebrates Zoology, University of Washington. Invertebrates in the Plancton: Annelida. Breu explicació amb algunes fotografies dels poliquets trobats en el plàncton (larves i formes reproductores) (en anglès).

Reefkeeper's Guide to Invertebrate Zoology. Potentially Dangerous Errant Polychaetes. Descripció dels efectes potencialment perjudicials d'alguns poliquets especialment en aquaris (en anglès).

The Tree of Life. Característiques generals dels Anèl·lids amb referències a la seva posició filogenètica. Ampliació (en anglès).

Zoo Lab: A web site for animal biology. University of Wisconsis. La Crosse. Inclou una descripció del filum i de cada una de les classes. Per a cada classe ofereix unes poques fotografies comentades dels representants més característics (en anglès).

Zoologia Invertebrados. Anélidos. Naturaleza Educativa. Característiques generals del filum i de cada una de les seves classes. Inclou alguna fotografia i alguna que altra falta d'ortografia.