El filum dels Anèl·lids es divideix en tres classes:

 
Classe
Característiques
Imatge

Majoritàriament marins.

Segments amb parapodis i nombroses quetes.

Sexes separats i desenvolupament indirecte.

Exemple: cucs de mar

Fotografia d'Erling Svensen

Oligoquets

Majoritàriàment terrestres o d'aigua dolça.

Segments sense parapodis i amb unes poques quetes. Amb clitel.

Hermafrodites i desenvolupament directe.

Exemple: Cucs de terra

Fotografia de Livingthings

Paràsits externs d'animals terrestres o aquàtics.

Sense parapodis ni quetes. Amb clitel.

Hermafrodites i desenvolupament directe.

Exemple: sangoneres

Fotografia d'Erling Svensen