La digestió és extracel·lular i es realitza a l'interior de la cavitat digestiva, amb l'ajut d'enzims secretats per cèl·lules de la seva paret.

Gairebé tots els cnidaris expulsen contínuament per la boca trossos d'organismes o partícules indigeribles.

Figura 11.- Imatge d'un pòlip del gènere Urticina, que expulsa restes per la boca. Fotografia d'Erling Svensen

 
Figura 12.- Esquema de la paret del cos d'un pòlip. Dibuix de Livingstone © Biodidac
 

No hi ha sistema respiratori, circulatori ni excretor diferenciat ja que aquestes funcions es duen a terme per simple difusió entre les cèl·lules, o entre aquestes i el medi extern.

La respiració s'efectua mitjançant l'intercanvi de gasos, dissolts a l'aigua, directament a través de la paret del cos, tant externa com interna.

Les cèl·lules nervioses formen una xarxa difusa distribuïda uniformement per sota de l'epidermis i de la gastrodermis. Aquestes cèl·lules en algunes formes (com per exemple les meduses) es poden agrupar en dos sistemes diferents, un que controla uns moviments ràpids de natació i un altre que controla el moviment més lent dels tentacles.

Les cèl·lules reproductores s'originen a partir de cèl·lules presents a la mesoglea i s'agrupen tot formant les "gònades".