La reproducció sexual, en general, es realitza, mitjançant les formes medusa. Els òvuls i els espermatozoides s'alliberen a l'exterior on es fecunden per formar el zigot (fecundació externa) encara que en alguns casos els espermatozoides penetren a l'interior del cos de l'animal on es produeix la fecundació (fecundació interna). Per divisió del zigot es forma una larva ciliada planctònica que posteriorment es fixa al substrat i es converteix en pòlip.

El pòlip es reprodueix asexualment mitjançant la producció de gemmes que donaran noves meduses.

 
Figura 13.- Esquema de l'alternança de generacions en un pòlip colonial. Dibuix de Livingstone © Biodidac

Aquest cicle, amb alternança de generacions (pòlip, asexual i medusa, sexual) pot alterar-se: per gemmació els pòlips poden donar nous pòlips (colònies, normalment); algunes meduses modificades (sifonòfors) poden reproduir-se també per gemmació i donar noves meduses (moltes vegades també colonials); els pòlips poden reproduir-se sexualment i donar larves de les quals sortiran nous pòlips.

Com ja s'ha comentat, pot ser que algun dels dos estats no existeixi en tot el cicle vital o bé que es doni en una forma reduïda.

 

Les larves (larva plànula), formades per l'ectoderma, l'endoderma i una cavitat interna, són planctòniques.

Al cap de poc temps es fixen al fons per un dels extrems, mentre que, a l'extrem oposat, s'hi forma la boca.

 

Figura 14.- Imatge d'una larva plànula al microscopi òptic. Fotografia de Biodidac, © Houseman

 
 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%