El fílum dels Cnidaris es divideix en quatre grans classes:
 
Classe
Característiques
Imatge

Formes pòlip i medusa, generalment amb alternança de generacions.

Pòlips sense envans interiors. Meduses amb vel.

Solitaris o colonials.

Si presenten esquelet, sempre és extern i transparent.

Marins i d'aigua dolça.

Fotografia d'Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland

Predomina la forma medusa, sense vel.

Solitaris.

Marins.

Fotografia d'Erling Svensen

Predomina la forma medusa. Ombrel·la quadrangular característica.

Solitaris.

Marins.

Fotografia de Lisa-ann Gershwim

Exclusivament formes pòlip. Cavitat gastrovascular dividida per envans interiors.

Solitaris o colonials.

Si presenten esquelet, sempre és intern.

Marins.

Fotografia d'Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland