Els cnidaris tenen una organització simple, semblant a la de les esponges però amb un grau d'evolució més alt ja que presenten cèl·lules especialitzades que formen veritables teixits.

El cos té forma de sac amb dos extrem:

  • l'extrem oral, on s'obre la boca, i
  • l'extrem aboral, oposat a l'anterior.
Figura 4.- Imatge de pòlips solitaris on es mostra la posició dels extrems oral i aboral..Fotografia d'Erling Svensen
 

Està format per una capa externa (epidermis, derivada de l'ectoderma) i una altra d'interna (gastrodermis, derivada de l'endoderma) de cèl·lules epitelials.

Entre totes dues hi ha una substància tova (mesoglea) travessada per fibres de funció contràctil i cèl·lules nervioses en forma de xarxa difosa

 

 

 

 

 

Figura 5.- Esquema del tall longitudinal d'un pòlip. Dibuix de Livingstone © Biodidac

 

La cavitat interna que actua com a cavitat digestiva (cavitat gastrovascular) comunica amb l'exterior per una sola obertura que actua com a boca i anus. La boca és envoltada per uns tentacles característics, en una o més corones.

Entre les cèl·lules epitelials es troben escampades unes cèl·lules urticants (cnidòcits) característiques d'aquest grups d'animals, amb funcions defensiva i ofensiva.

 
 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%