Són els metazous més primitius i d'estructura més senzilla.

Les esponges són un grup d'animals aquàtics, amb representants en tots els mars i oceans, que viuen a totes les profunditats i latituds.

 

Figura 1.- Imatge d'una esponja del gènere Suberites.

Fotografia d'Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland

 
Són animals bentònics, sèssils i filtradors: presenten un sistema de canals interns i obertures superficials que els permeten fer circular l'aigua pel seu interior. A partir d'aquesta circulació els és possible efectuar l'intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni) i obtenir les partícules nutritives. L'entrada constant d'aigua a l'interior de les seves cavitats assegura l'arribada d'aliment i l'intercanvi de gasos.
 

Figura 2.- Tall transversal d'una esponja on es poden observar el conjunt de cavitats i canals interns.

Fotografia de Biodidac © J. Houseman.

 

Presenten colors vistosos, vermells, ataronjats, grocs, violacis i, a vegades, blaus, en alguns casos a conseqüència de l'associació amb algues simbionts. Les seves dimensions també són molt variables: hi ha exemplars des d'uns pocs mil·límetres fins a exemplars amb diàmetres que poden superar els dos metres.

 

Figura 3.- Imatge d'una esponja incrustant del gènere Terpios.

Fotografia d'Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland

 

No disposen de teixits diferenciats però sí que disposen de cèl·lules especialitzades capaces de fer, en conjunt, totes les funcions animals.

 

Presenten un esquelet intern que pot estar fet a partir d'un fi entramat de petites espines (espícules) de carbonat càlcic o sílice o bé d'un conjunt de fibres flexibles d'una proteïna anomenada espongina.

 

Figura 4.- Imatge ampliada de les fibres d'espongina que formen l'esquelet d'algunes esponges.

Fotografia de Biodidac © J. Houseman.