a) Reproducció sexual

Les esponges tenen reproducció sexual encara que no s'hi observen gònades diferenciades. Els òvuls i espermatozous, que maduren en èpoques diferents, es troben dins del mesènquima. La majoria de les espècies són hermafrodites i sembla que presenten fecundació creuada.

Figura 15.- Imatge dels espermatozous en l'interior d'una esponja.

Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles.

 

Els espermatozous són alliberats al medi pels conductes exhalants i penetren a l'interior d'una altra esponja pels ostíols i d'allà a les cambres vibràtils juntament amb les partícules alimentàries. Entren activament dins dels coanòcits i aquests els injecten en un òvul madur pròxim.

El zigot format després de la fecundació roman a l'interior de l'esponja fins a l'estadi d'amfiblàstula (equivalent a l'estadi de blàstula) en què és alliberada a l'exterior. Les larves lliures són ciliades en tota la seva superfície, o en part, però els desplaçaments que poden fer són limitats, per la qual cosa la dispersió és essencialment passiva.

 

Morula

Amfiblàstula

Figura 16.- Imatge d'una mòrula (esquerra) en l'interior d'una esponja i d'una larva amfiblàstula (dreta).

Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles.

 

Al cap d'un temps de fer vida lliure (des d'unes quantes hores fins a uns dies) les larves es fixen al substrat. Necessiten substrats rugosos o pilosos i en la major part dels casos prefereixen els llocs ombrívols (la llum intensa les indueix a seguir nedant).

 

b) Reproducció asexual

Un cert nombre d'esponges produeixen gemmes capaces de transformar-se directament en individus adults.

 

Aquestes gemmes consisteixen en una massa de cèl·lules contingudes dins d'una càpsula, amb espícules o sense.

Poden quedar enganxades al voltant de plantes marines i quan aquestes es trenquen se les emporten a altres llocs.

Figura 17.- Imatge d'una gemma de l'esponja Ephydatia fluviatilis. Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles.

 

Un altre tipus de gemmes dóna lloc a larves similars a les originades mitjançant la reproducció sexual.

 
Esponges