Digestió


La digestió és intracel.lular i es fa en els mateixos coanòcits o bé en els arqueòcits pròxims que reben les partícules capturades.

Els arqueòcits, que són mòbils, porten el material nutritiu cap a les cèl·lules internes.

Figura 14.- Imatge d'una cambra coanocitària on els coanòcits capturen les partícules d'aliment.

Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles.

 

La font principal d'aliment són partícules orgàniques submicroscòpiques. El règim alimentari varia segons les substàncies que es troben a l'aigua ja que es tracta d'organismes filtradors no selectius dins del marge de diàmetres dels ostíols.

 


Respiració


La respiració es realitza mitjançant l'absorció directa de l'oxigen dissolt en l'aigua. No hi ha, per tant, cap estructura especialitzada en l'intercanvi de gasos.

 


Excreció


L'excreció es fa en forma de grànuls que s'acumulen a l'interior d'unes cèl·lules del mesènquima que són abocades al sistema de conductes exhalant. Periòdicament també es realitza l'expulsió de simbionts i cèl.lules somàtiques.