2. Desenvolupament postembrionari


Després de l'eclosió dels ous, els artròpodes passen per diversos estadis juvenils abans de convertir-se en adults:

JUVENIL
L'individu és morfològicament semblant però més petit que l'adult

Fotografia de Palaeos

NIMFA
Pot ser morfològicament semblant o no a l'adult però anirà adquirint els seus caràcters de forma progressiva

Fotografia de Ronald F. Billings, Texas Forest Service, InsectImages

LARVA
És morfològicament diferent a l'adult i, fins i tot, presenten diferents hàbits.

Fotografia de Livingthings

 
 

El desenvolupament pot ser:

  • Directe, quan els juvenils són semblants als adults de manera que les successives mudes fan que augmenti només la seva grandària i que adquireixen la maduració de les glàndules reproductores.
  • Indirecte, quan després de les fases juvenils hi ha un procés de metamorfosi. La metamorfosi consisteix en un canvi brusc que es produeix entre en el darrer estadi larval per a l'obtenció de l'adult.

La metamorfosi s'anomenarà:

 
Simple
Alguns caràcters de l'adult ja han aparegut en els estadis larvaris precedents per la qual cosa no hi ha un període diapausic (període de disminució del metabolismes que permet mantenir un estat de vida no activa) llarg previ a la fase adulta.
Complicada
Hi ha una fase quiescent (amb detenció del creixement) relativament llarga prèvia a la fase adulta de manera que els juvenils i els adults no s'assemblen morfològicament i sovint presenten hàbits alimenticis i models de vida diferents.Aquest fet contribueix a disminuir la possible competència pels recursos que es podria donar entre individus d'una mateixa espècie.

 

LARVA (eruga)

Fotografia de William M. Ciesla, Forest Health Management International, Insect Images.

PUPA

Fotografia de Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Insect Images.

ADULT O IMAGO

Fotografia de Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Insect Images.

Figura 21.- Etapes del desenvolupament postembrionari amb metamorfosi complicada de la papallona Papilio polyxenes.
 

La metamorfosi complicada implica la destrucció de molts teixits de la larva i la formació dels nous teixits de l'adult (com per exemple en el pas d'eruga a papallona).

 

by LIVINGSTONE © BIODIDAC
Figura 22.- Metamorfosis senzilla d'un saltamartí i metamorfosi amb diversos estadis larvaris planctònics d'una llagosta.
 
Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%