Activitats


Propostes d'activitats, amb correccions. Especial interès els exemples de comentari de text

 

sentències i conceptes

 

Comentari de text

 

Proves