Filosofia a l'IES Ferran Tallada

BENVINGUTS


Aquesta és la plana de suport pels alumnes de Filosofia i Història de la Filosofia de l'IESM Ferran Tallada. Podreu trobar els elements bàsics que es treballen a les aules, quina exigència tindreu a l'hora de fer exàmens (amb exemples inclosos), el què cal saber i saber fer.

Vol ser una plana oberta a la participació dels alumnes, i que a la vegada serveixi per la comunicació, la guia d'estudi, la millora de resultats, el treball i la reflexió. Tot dins el marc d'una assignatura de batxillerat

ATENCIÓ!!! Model d'examen sobre Aristòtil, seguint model PAU 2008  

1r de batxillerat

Les sessions de treball  Les guies de treball  El comentari de text 

2n de batxillerat

Les sessions de treball  Les guies de treball  Proves PAU 

Què saber, per comenšar

 

acció transformadora La diferència entre els sabers pràctics i els sabers te˛rics. També la seva relació

 

la reflexió ètica

Saber fer

Descriure objectes Com extreure els trets fonamentals d'un objecte, i expressar-ho correctament

Definir conceptes Ser capaš d'explicar els trets fonamentals d'un concepte, idea, genèric

Introduccions Escriure un text introductori per comentaris de text, redactats diversos...

Concloure Finalitzar un escrit, donant aquesta plena impressió.

Comentaris de text Realitzar comentaris, de filosofia o no, guiats o no.

Mapes conceptuals Elaborar mapes d'idees, que es puguin fer servir per escriure escrits, explicar oralment...

Treballs d'investigació Organitzar i realitzar recerques, sobre filosofia, ciència, àmbits socials...

Expressar oralment Organitzar explicacions breus per un auditori ampliescrits

Primeres opinions Opinions breus de 5 importants pensadors de la hist˛ria de la humanitat, sobre què és la filosofia, què són els fil˛sofs, o temes al voltantDarrera actualització:12 d'octubre de 2009