1r trimestre

Segons els grans temes...

 

acció transformadora La diferència entre els sabers pràctics i els sabers te˛rics. També la seva relació

 

la reflexió ètica