acció transformadoraConceptes per definir


Acció
Treball
Tècnica
Tecnologia
Art
Estètica

Temes que cal saber explicar


Evolució històrica del concepte de treball
Les fases de la tècnica
Les diferències entre ciència i tècnica
Treball remunerat i no remunerat
La reflexió estètica
Diferents formes de l’expressió artística
Sentit i funció de l’art

Cal saber fer


Defensar oralment arguments