2n Batxillerat


 

Normes del curs Una breu informació sobre el funcionament del curs. Tothom ha de tenir clars els drets i deures, les normes del joc!!!

 

Planning de sessions Podeu consultar la planificació per sessions, és a dir, que farem cada dia

 

Dia a Dia Les diferents sessions, amb els diferents materials

 

guia de treball Què és imprescindible per aprovar, en cada moment

   

Materials