2n batxillerat

Curs de 2n de batxillerat. Vol repassar als grans pensadors de la història de la humanitat, des de fa 2500 anys fins avui en dia. Persones que han pensat per donar explicacions, per donar solucions, per indagar possibilitats

Imprescindible per aprovar


Separat per trimestres, podeu consultar quins són els continguts concrets que heu de saber per tal de tenir éxit als vostres examens. En part són conceptes, en part relacions entre conceptes. Sobre tot, és molt important demostrar comprendre el que expliqueu: memoritzar sense més no és útil per assolir els vostres objectius