Informació sobre el funcionament del curs


En l'actualitat, l'àrea de coneixement de filosofia al batxillerat està organitzat en dos cursos obligatoris. El segon curs consta de 3 blocs de coneixements, amb tres hores setmanals de classe. Aproximadament, són 33 hores trimestrals.

A les sessions podeu trobar una guia pormenoritzada de les diferents sessions que es duran a terme durant el curs.


 

blocs de continguts trimestrals L'organització dels continguts trimestrals de les assignatures de l'àrea de filosofia, durant els dos anys

 

cal saber Es destaquen els elements més importants per saber i saber fer

 

sistema d'avaluació com s'aconsegueix aprovar, i treure bona nota. La normativa de notes de l'assignatura

 

faltes d'assistència Normativa de faltes d'assistència a l'assignatura