faltes d'assistència


Cal recordar que l'assistència als cursos és obligatòria. Cal justificar les absències

Es consideren justificacions documents escrits i signats per metges, tutors, pares... També es comptabilitzarà com a falta justificada tota falta que el tutor de l'alumne a l'institut consideri com a tal.