blocs de continguts trimestrals

2n curs: histÚria de la filosofia

1r trimestre  Món clàssic   
2n trimestre  Renaixement i mon modern    
3r trimestre  Després de la revolució francesa