la reflexió ètica


Conceptes per definir


Ètica
Moral
Norma
Valor
Consciència
Motiu
Fi
Mitjà
Llibertat
Autonomia
Heteronomia

Temes que cal saber explicar


L’estructura de l’acte moral
Teories sobre l’origen de la consciència
Els principals sistemes ètics a la història occidental.

Cal saber fer


Comparar sistemes ètics materials heterònoms i formals autònoms, amb exemples aplicats