guia de treball

Curs de primer de batxillerat. Volem iniciar-nos amb els primers conceptes, les primeres preguntes. És per agafar afició.

Imprescindible per aprovar


Separat per trimestres, podeu consultar quins són els continguts concrets que heu de saber per tal de tenir éxit als vostres examens. En part són conceptes, en part relacions entre conceptes. Sobre tot, és molt important demostrar comprendre el que expliqueu: memoritzar sense més no és útil per assolir els vostres objectius