Index

 

Agraïments

Pròleg

PART 1

    Introducció

    Marc teòric i conceptual

        Innovació i canvi en educació

        Integració avançada de les TIC

        Organitzacions que aprenen

        Models de gestió de la qualitat

            Cap a una definició de la Fase 0

        Lideratge

        Les lliçons de Blue Mountain

        Escoles del futur

PART 2

    Finalitats de la recerca

    Metodologia de la recerca

    Planificació de la recerca

    Treball de camp

        Estudi de cas nº1

        Estudi de cas nº2

        Estudi de cas nº3

        Estudi de cas nº4

        Estudi de cas nº5

        Estudi de cas nº6

        Entrevista IOC

    Conclusions

        Centre educatiu d'aplicació

        Aplicacions en el sistema educatiu

Bibliografia

Enllaços

    Bookmarks Delicious

Annexes

    Llicència Creative Commons

    Glossari

    Recull de normativa

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Marià Cano Santos (mcano@xtec.cat)