Pròleg

"Caminante no hay camino se hace camino al andar..."

Antonio Machado

 

千里之行,始于足下

(Lit.Una marxa de mil li s'inicia amb el primer pas)

Proverbi xinès

 

 

 

Aquest treball d'investigació s'ha realitzat durant el curs 2007-2008 amb una Llicència d'estudi de modalitat A concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya dins de l'àmbit de gestió i organització de centres educatius. La recerca es va iniciar en el marc del Programa de Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa de la Universitat Rovira i Virgili i l'estudi que aquí presentem conforma el nucli central del projecte de recerca per a l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats, dirigit i tutoritzat per la Dra. Mercè Gisbert de la Universitat Rovira i Virgili. Amb aquesta recerca d'orientació R+D+i, es proposa el disseny i la implementació d'un centre educatiu de nova creació. Es tracta d'un estudi de caràcter mixt, que combina la vessant teòrica i el treball experimental, realitzat amb una metodologia qualitativa.

Quan vaig iniciar aquesta recerca pensava que sabia alguna cosa sobre la relació entre TIC i educació. Ara m'adono del poc que sabia. En realitat veig que no sabia gairebé res. Vaig començar amb algunes preguntes i un cop finalitzat el treball tinc moltíssimes més preguntes i molt poques respostes. És com si després del pujar al pic d'una petita serra, des del cim de sobte descobrim una inmensa serralada amb muntanyes d'alçada imponent que s'estenen fins a l'horitzó. Ha estat un autèntic bany d'humilitat intel·lectual, i n'he quedat xop fins al moll de l'òs! No espereu solucions universals ni receptes màgiques per afrontar els temes que platejem amb aquest treball. No hi ha dreceres per a l'excel·lènci en educació, el camí per millorar des dels centres educatius és llarg i dur, ple de dificultats. Però, avui més que mai, el repte és indefugible i val la pena recòrrer el camí.

Si bé el problema de canviar el funcionament de l'escola és gegantí, no podem quedar-nos paralitzats per l'enormitat de les forces de resistència que s'hi oposen. Cal reflexionar amb rigor i profunditat, però també buscar estratègies d'acció per implementar propostes d'experimentació. Malgrat que ens puguem equivocar, és necessari correr aquest risc i actuar perquè sense acció no hi ha canvi possible. Actuant des de cada centre educatiu, amb un propòsit moral a peu d'aula i en la mesura de les possibilitats, sense esperar que el remei a tots els mals vingue de la mà de canvis pomoguts amb dinàmiques de dalt a baix del sistema educatiu.

L'impuls d'aquesta recerca va començar amb un petit detonant, una simple pregunta: què passaria si tinguéssim l'oportunitat de participar en el procés de creació d'un nou centre educatiu, com s'hauria de dissenyar per tal que fos una escola pròpia del s.XXI? És una sola pregunta, a primera vista naïf, però he après que és una pregunta trampa (com un iceberg) que en el seu enunciat amaga, implícitament, múltiples premises i preguntes. Per exemple:

 • què vol dir dissenyar una escola?
 • què és una escola del s.XXI? es pot caracterizar?
 • quines implicacions hi ha des d'un punt de vista normatiu?
 • quin paper hi juguen els recursos i les infrastructures tecnològiques?
 • de quin model pedagògic estem parlant?
 • existeixen organitzacions òptimes?
 • realment què s'enten per innovació educativa?
 • una escola moderna és una escola progressista?
 • etc

L'estudi que aquí presentem pertany doncs a l'àmbit del disseny d'entorns educatius. Hem de tenir en compte, però, que quan aquí parlem de disseny, ens referim al disseny d'entorns educatius en el sentit que se li dona en la Tecnologia Educativa, entesa com com “la manera sistemàtica de concebre, aplicar i avaluar el conjunt dels processos d'ensenyament-aprenentatge, tenint en compte a la vegada els recursos tècnics i humans i les interaccions entre ells, com a forma d'obtenir una educació més efectiva” [definició segons UNESCO (1984): Glossary of Educational Technology Terms, recollida a SANCHO, J.M. (coord.) (1994) ] . Així doncs, des d'una perspectiva holística i sistèmica, estariem refererint-nos al concepte de disseny escolar incloent-hi àmbits del:

• disseny arquitectònic
• disseny tecnològic
• disseny administratiu
• disseny organitzatiu
• disseny curricular i pedagògic
Per intentar copsar aquesta globalitat transversal proposem un recorregut interdisciplinar a través de territoris conceptuals com: gestió del canvi, innovació, integració avançada de TIC, complexitat, caos, pensament sistèmic, organitzacions que aprenen (OA) i aprenentatge organització (AO), escoles eficients, lideratge, arquitectura escolar, connectivisme, aprenentatge per competències, comunitats professionals d'aprenentatge, escoles del futur, organitzacions xarxa, sistemes de gestió de la qualitat, autonomia de centres i planificació estratègica. Serà un viatge apassionant i comptarem amb l'orientació de guies experts a partir de l'exploració de la bibliografia seleccionada.
 
Dedicarem la primera part del treball a fer aquesta exposició del marc teòric i conceptual revisant, sense cap pretensió d'exhaustivitat, l'estat de la qüestió al voltant d'aquests temes. No hi ha dubte que cadascun d'aquests territoris mereixeria una exploració per ell mateix, però necessàriament les pròpies limitacions de la recerca i les dimensions d'aquest treball ens imposen fer un ràpid recorregut a vista d'ocell. Provarem de veure com es podrien interrelacionar totes les peces d'aquest complicat trencaclosques per integrar-se en el procés de creació d'una nova escola.
 
La principal premisa que contenia la pregunta inicial que indicàvem més amunt, si tinguéssim l'oportunitat de participar en el procés de creació d'un nou centre educatiu, és una possibilitat real que es dona amb la planificació de la construcció del tercer institut d'educació secundària a la ciutat d'Amposta. La construcció del tercer institut del municipi s'està planificant de forma conjunta entre l'Ajuntament d'Amposta, el Departament d'Educació i la Secretaria General de l'Esport ja que aquest institut estarà englobat dins del projecte de Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva Terres de l'Ebre (CTE TE) del programa d'Alt Rendiment Esportiu de Catalunya (ARC). És en aquest context estructural de caràcter singular on s'haurà de desenvolupar el nou centre públic d'educació secundària a Amposta. Un nou institut que, ara per ara, es troba en fase d'aprovació del projecte d'obra.

Cada nou centre educatiu representa una oportunitat única per aprofitar el potencial i la càrrega d'il·lusió per engegar el seu projecte educatiu. En paraules de Ricard Aymerich, president de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica:

“Noves escoles impliquen nous equips de mestres. I en el cas de les escoles de nova creació, les persones que hi van a parar en els seus inicis ho fan perquè així ho escolleixen. Hi ha, per tant, una dosi d’il·lusió inicial en l’equip docent que no ens pot passar desapercebut. Perquè nova escola i nou equip comporta, també, nou projecte. I a partir d’aquí, altres mestres i pares i mares tenen l’oportunitat (tot i que hi ha una part d’incomoditats que segurament no deuen tenir els centres que treballen sobre la seguretat de molts anys de tradició escolar) de contribuir a construir i, per tant, fer seu aquest projecte educatiu. Hi ha moltes coses que poden millorar en els nostres centres; i de vegades falla el coneixement o el compromís amb el projecte educatiu que dóna sentit a l’escola. Aquests centres que es creen de bell nou, i els seus equips de mestres, i la seva creixent comunitat educativa i el seu projecte en construcció, són una de les oportunitats més clares per mostrar com es pot fer això. Lluny d’espantar-se pel camí que hi ha per desbrossar i recórrer, hi ha persones que hi veuen una bona oportunitat i s’apunten a l’aventura. Construir una bona escola no és només cosa de l’edifici. “ (Noves escoles, projectes nous. Diari digital CAPGRÒS 4/10/2007, www.capgros.com)
Podem dissenyar, per posteriorment implementar i experimentar, les característiques escolars bàsiques d'un nou centre seguint determinats criteris? Aquest és el repte i aquest és el problema que plantegem: dissenyar un nou centre escolar en base a models de gestió de la qualitat, paral·lelament al seu procés de creació i al voltant de tres eixos conceptuals de la recerca educativa en disseny curricular: escoles eficients, entorns educatius enquirits tecnològicament i comunitats professionals d'aprenentatge.

En busca d'unes pautes a seguir per aquest model de centre, amb el propòsit de constratar les reflexions teòriques de la primera part de l'estudi i les hipòtesis de partida, dedicarem la segona part de l'estudi a presentar el procés del treball de camp realitzat mitjançant sis breus estudis de cas corresponents a:

 • 2 centres de secundària amb models de gestió de la qualitat ISO 9001:2000
 • 2 centres de secundària del projecte experimental IATIC (Integració Avançada de les TIC)
 • 2 centres de secundària que escolaritzen alumnat del programa ARC.

Per últim exposarem les conclusions a les quals s'ha arribat amb la recerca efectuada fins al moment i tancarem el treball amb els apartats de bibliografia de referència i una selecció d'enllaços per consultar. La pretensió és que aquest document sigue un document de consulta "viva" amb el pas del temps, que pugue ser permanentment actualitzat i ampliat. Per això es presenta també redactat amb una versió en format html.

[L'aplicatiu informàtic amb el qual s'ha formatat el document, és l'editor XHTML eXe-Learning. Aquest programari, que és lliure i multiplataforma (Linux, Mac-OSx i Windows), va ser creat per la Auckland University of Technology y la Tairawhiti Polytechnic. El projecte està finançat per la Tertiary Education Commission de Nova Zelanda. Amb eXe, qualsevol docent pot construïr continguts web didàctics sense necesitat de ser expert en l'edició XHTML. eXe pot exportar contingut com a pàgines web autosuficients o com a paquets basats en estàndars IMS o SCORM. Existeix molta documentació a la web sobre eXe, en particular el Departament de Llengutages Informàtics de la Universitat d'Alacant manté un lloc web amb abundant informació en castellà sobre el projecte: http://www.exe-spain.es/ ]

Esperem que aquest estudi sigue d'utilitat per a la comunitat educativa de Catalunya, en especial per tots aquells interessats en la temàtica de disseny d'entorns educatius i/o estiguen involucrats d'una manera o altra en l'apassionant tasca de creació de nous centres educatius. A cavall entre el final del segon mil·leni i el principi del s.XXI ens ha tocat viure en una època plena de convulsions i també d'incerteses, amb tota mena d'accelerats canvis tecnologics, socials i culturals. Alguns dirien que de crisi, altres d'oportunitats. En tot cas en una societat que s'albira complexa, l'escola com a organització no pot donar l'esquena als canvis que s'hauran d'afrontar i mirar cap a una altra banda per quedar-hi al marge com una institució conservadora. Hem d'aprendre a prendre la iniciativa per liderar el veritable canvi que volem. Ningú no caminarà per nosaltres. Omplim doncs les motxilles per al viatge, és hora de posar-se a caminar.

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Marià Cano Santos (mcano@xtec.cat)