Et cal un diccionari? Recursos per a la recerca
 

 
   

En aquesta secció s'ofereix una selecció de materials de la xarxa relacionats amb la literatura l'art i la mitologia. S'inclouen els espais web emprats per a l'elaboració d'aquest treball i aquell material recomanat per poder fer les recerques proposades.

S'han triat les pàgines d'institucions culturals reconegudes o els directoris que ja tenen anys de vida. Sovint la vida de les pàgines personals és curta, i els seus enllaços desapareixen amb facilitat. Quant a les llengües de treball, s'han inclòs espais web en català, castellà, anglès, francès i italià. Per a les versions literàries originals, s'han inclòs algunes pàgines en grec clàssic i modern i en llatí.

   
Els materials poden ser consultats a partir dels enllaços següents:  
   
  Enciclopèdies i diccionaris de l'edu365
  Enciclopèdies d'accés lliure
  Enciclopèdies i portals de mitologia
  Hèracles, enllaços relacionats amb l'heroi
  Perseu, enllaços relacionats amb l'heroi
  Dionís, enllaços relacionats amb el déu
  Enciclopèdies i cercadors d'art
  Museus i institucions amb patrimoni a la xarxa
  Ceràmica i mosaic del món antic a la xarxa
  Llibres electrònics
  Pàgines sobre literatura
  Homer a la xarxa
  L'Eneida a la xarxa
  Les Metamorfosis a la xarxa
  Mites, art i literatura
  Cultura clàssica a la xarxa
  Pàgines d'astronomia
  Bibliografia no disponible a la xarxa