Prepara una exposició!

Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin l'episodi que has estudiat. Potser et pot servir el guió següent:

  • resum de l'episodi (la seducció de Júpiter, el bany de Diana, el càstig d'Hera, el catasterisme de Cal·listo i del seu fill...).
  • Mitologia: Què és un catasterisme? Explica les teves conclusions a partir del que has treballa a la pàgina corresponent.
  • Cal·listo i les arts: Selecciona els fragments d'aquest episodi que han estat més representats a les arts plàstiques i mostra'n les imatges a mesura que llegeixes els textos corresponents. Aprofita per comentar aquells trets literaris i plàstics que t'hagin semblat més rellevants, a mesura que elaboraves el teu treball.
  • Conclusions.

 

El relat mític
El bany de Diana
Què és un catasterisme?
Prepara una exposició!