Prepara una exposició!

Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin el relat que has estudiat. Et pot servir el següent guió:

 • Zeus i Europa: el relat mític. Recordant la lectura dels textos d'Apol·lodor i d'Ovidi, pots explicar les escenes bàsiques d'aquest episodi:

  • El rapte d'Europa: l'interès de Zeus per la princesa, la participació d'Hermes a l'episodi, la seducció de Zeus, el vol fins a Creta...

  • Els parents d'Europa:

   • Els germans d'Europa cerquen la princesa i no tornen a casa; indrets on acaben regnant.

   • Els fills d'Europa, herois benèfics per a la humanitat.

 • Europa i Horaci: Nota biogràfica d'Horaci. Motius literaris de la seva obra que han perviscut al llarg del temps. ¿Amb quin pretext l'autor inclou el relat d'Europa a una de les seves odes? Comenta els detalls de la composició que t'hagin semblant més suggeridors.
 • El rapte d'Europa a les arts: enumera els elements iconogràfics de l'episodi que apareixen al text d'Ovidi (podries llegir els fragments que hi fan al·lusió). Selecciona les obres plàstiques que t'hagin semblat més emblemàtiques i analitza els elements iconogràfics que hi apareixen. Si el tema de les caricatures t'ha semblat prou suggeridor, aprofita per explicar la caricatura que hagis entès millor.
 • Conclusions.
El relat segons Ovidi
Europa i Horaci
El rapte d'Europa a les arts plàstiques
La família d'Europa
Vols llegir més?
Prepara una exposició!
 
   
   
   

Vols llegir més?

El rapte d'Europa va inspirar un sonet de Lope de Vega que du per títol De Europa y de Júpiter. Pots llegir la versió escrita que el portal Poesia inter-net ha penjat a la xarxa. La Biblioteca Digital Cervantes n'ofereix una versió sonora que pots escoltar.