La família d'Europa
 

 
 
Minos el rei dels inferns, amb l'aspecte de Biaggio de Cesena, un dels crítics de Miquel Àngel. Capella sixtina (1535-1541). Roma.

Com ja hem dit, Líbia infantà de Posidó dos fills, Belos i Agènor. Belos fou rei dels egipcis i pare dels fills mencionats abans. Agènor se n'anà a Fenícia, on, havent-se casat amb Telefaassa, tingué una filla, Europa, i els fills Cadme, Fènix i Cílix; (...) Zeus, havent-se'n enamorat, es transformà en un toro manso i, fent-la pujar damunt, se l'endugué a Creta a través de la mar. Després d'unir-se amb Zeus, infantà Minos, Sarpèdon i Radamantis; (...) Quan Europa desaparegué, el pare, Agènor, envià als fills a la seva recerca, dient-los que no tornessin sense Europa. També la cercaren la mare, Telefaassa i Tasos, fill de Posidó (...).

Com que després d'una recerca intensa els fou impossible trobar Europa, decidiren de no tornar a casa i s'establiren en diversos llocs: Fènix a Fenícia, Cílix no gaire lluny de Fenícia, i tota la regió que dominava prop del riu Píram, l'anomenà Cilícia. Cadme i Telefaassa s'establiren a la Tràcia. Igualment Tasos, després de fundar la ciutat de Tasos, prop de Tràcia, l'habità.

APOL·LODOR, Biblioteca de relats mitològics, llibre III, cap. 1

Traducció d'Àngela Carramiñana i Pérez. Editorial Irina. Barcelona, 1990

 

El relat segons Ovidi
Europa i Horaci
El rapte d'Europa a les arts plàstiques
La família d'Europa
Vols llegir més?
Prepara una exposició!
 
 
Nota: si vols veure el text en grec, el pots cercar al Thesaurus Linguae Graecae.
 

Com has pogut comprovar, l'episodi del rapte d'Europa té una gran transcendència, ja que no només va donar nom a un territori, sinó que la princesa està emparentada amb nombrosos herois benèfics, que han fundat o bé han estat reis de diverses civilitzacions.

Amb totes les dades llegides al text i a les notes complementàries, elabora un quadre genealògic, i prova d'identificar els vincles de parentiu que existeixen entre els següents ancestres i descendents de la princesa Europa:

 
  • L'àvia de Minotaure és .
  • Minos és el de Minotaure.
  • Cadme és un d'Europa i el de Sèmele, la mare de Dionís.
  • va ser l'avi adoptiu de la princesa cretenca Ariadna, mentre que n'és l'avi natural.
  • Agènor, el fill de i de Posidó, és de Minos, el fill .