Eines psicopedagògiques
:

Models de pautes, entrevistes o informes, registres, etc. per diferents etapes

  Document Autors/es. EAP Descripció
Proposta de pauta d'avaluació psicopedagògica dels escenaris de desenvolupament de l'alumne amb nee Grup de treball  
Model d'informe psicopedagògic EAP de la Conca de Barberà  
Model d'informe psicopedagògic

EAP Val d'Aran- Alta Ribagorça.

 
Pauta d'observació per llar d'infants (Educadora) EAP d'Esplugues Aquestes pautes d'avaluació serveixen de guia pel educador o educadora que té un alumne de 2-3 anys al que l'EAP li ha de fer un dictamen
Informe-resum a elaborar pel tutor de l'escola bressol en el moment de la preinscripció a P-3 EAP de Ciutat Vella Aquestes pautes d'avaluació serveixen de guia pel educador o educadora que té un alumne de 2-3 anys al que l'EAP li ha de fer un dictamen
Informe-resum a elaborar pel tutor de l'escola-bressol en el moment de la preinscripció a P-3 EAP de Terrassa Aquestes pautes d'avaluació serveixen de guia pel educador o educadora que té un alumne de 2-3 anys al que l'EAP li ha de fer un dictamen
NAC Educació infantil EAP de Terrassa Model de full d'observació basat en el NAC de l'etapa i/o del cicle
NAC. Educació infantil EAP de Badalona. A  
Qüestionari d'habilitats a l'Educació Infantil EAP de Sabadell B-34 Instrument útil per valorar les habilitats a l'etapa infantil
Nivell actual de competències de l'Etapa Infantil. EAP de Sant Feliu de LLobregat Guia per determinar el grau d'aprenentatge assolit per un alumne que ha d'iniciar l'escolaritat en un parvulari dins d'un centre ordinari amb Dictamen.
Pauta d'avaluació de llenguatge i matemàtiques. Educació Primària. Cicle Inicial EAP d'Esplugues Pauta per fer l'avaluació incial dels alumnes que tenen algunes dificultats. En general és útil pels alumnes amb nee en relació als quals cal fer una ACI o programació especial.
Pauta d'avaluació de llenguatge i matemàtiques. Educació Primària. Cicle Mig EAP d'Esplugues auta per fer l'avaluació incial dels alumnes que tenen algunes dificultats. En general és útil pels alumnes amb nee en relació als quals cal fer una ACI o programació especial.
NAC Cicle Inicial-Mitjà EAP de Terrassa Model de full d'observació basat en el NAC de l'etapa i/o del cicle
Pauta d'avaluació de llenguatge i matemàtiques. Educació Primària. Cicle Superior EAP d'Esplugues Pauta per fer l'avaluació incial dels alumnes que tenen algunes dificultats. En general és útil pels alumnes amb nee en relació als quals cal fer una ACI o programació especial.
NAC Cicle Mitjà-Superior-ESO EAP de Terrassa Model de full d'observació basat en el NAC de l'etapa i/o del cicle
Entrevista inicial EAP de Terrassa Model per l'entrevista inicial amb les famílies dels alumnes amb nee a l'inici de l'escolarització
Anàlisi dels productes de l'alumnat EAP de Badia Pauta per analitzar els materials que elabora l'alumne; fitxes, carpeta, etc
Anàlisi dels productes de l'alumnat EAP de Terrassa Pauta per analitzar els materials que elabora l'alumne; fitxes, carpeta, etc.
Observació dels estils d'aprenentatge EAP de Terrassa Pauta per analitzar els estils d'aprenentatge que es donen a l'aula.
Pauta d'observació a l'aula ordinària EAP de Badia del Vallès  
Pauta d'observació a l'aula ordinària EAP de Terrassa Pauta per analitzar el que passa en una sessió d'ensenyament-aprenentatge.
Entrevista amb l'alumne EAP de Nou Baris  
Diferents models per recollir la demanda de valoració per part del professorat EAP de Terrassa  
Document per la primera detecció de Necessitats Educatives Especials, en infants de menys de 3 anys EAP de Sant Vicenç dels Horts  
Document de treball sobre Detecció de signes d'alerta en l'evolució per als infants de 3 anys. (provisional) EAP de Sant Vicenç dels Horts  
Escala d'observació dels hàbits d'autonomia EAP de Sant Feliu de LLobregat Treball realitzat per l'EAP de St. Feliu i St. Vicenç del Horts. Aquesta escala pot ser útil en el treball quotidià dels EAP i ajudar als professors en la identificació dels components del treball autònom.

Model d'entrevista EAP de la Conca de Barberà  

 

Models de pautes, entrevistes, informes, registres, etc. per llenguatge oral

  Document Autors/es. EAP Descripció
Eines i recomenacions per a la detecció de les necessitats d'intervenció en el llenguatge CREDA Models de fulls per la valoració de llenguatge
Procés fonològic i d'ús de la llengua

EAP de Terrassa

Full per registrar els resultats fonològics del PLON al llarg de l'etapa Infantil
Pautes per a la detecció de pèrdues auditives Nia Gotzens i Sílvia Marro  
Pauta d'observació fonològica EAP de Badia del Vallès  
Pauta fonètica a P-3. Full de registre EAP de Badia del Vallès  
Pauta fonètica a P-4. Full de registre EAP de Badia del Vallès  
Pauta fonètica a P-5. Full de registre EAP de Badia del Vallès  

Models de pautes, entrevistes, informes, registres, etc. per alumnes amb deficiència visual

  Document Autors/es. EAP Descripció
Pauta d'observació per detectar dèficits visuals. Educació infantil EAP per a deficients visuals  
Pauta d'observació per detectar dèficits visuals. Educació Primària EAP per a deficients visuals  
Pauta d'observació per detectar dèficits visuals. Educació Secundària EAP per a deficients visuals  

Models de pautes per observar problemes conductuals

  Document Autors/es. EAP Descripció
Pauta per observar comportaments disruptius a l' escola per alumnes amb problemes conductuals o d’adaptació EAP d'Esplugues  
Full d'observació de conflictes EAP d'Esplugues  
       

Informes de sol·licitud de material

  Document Autors/es. EAP Descripció
Informe de sol·licitud de material específic

EAP de Terrassa. M. Redó

Informe per demanar material específic a la Delegació

 

Si teniu problemes per obrir els fitxers, aneu a buscar l'Adobe 5.0