Bàsquet

 

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

Reglament del bàsquet

Inicialment un partit de bàsquet es dividia en dues parts de vint minuts cadascuna de temps real. Avui consta de quatre periodes de deu minut cadascun amb intervals de dos minuts entre el primer i el segon i el tercer i el quart i un descans de deu minuts entre el segon i tercer quart. La possessió de pilota per tirar a cistella és de vint-i-quatre segons mentre que anteriorment havia estat de trenta. Amb aquests canvis de regles el bàsquet FIBA va intentar apropar-se més al model nord-americà de la NBA del qual també va adoptar el llençament de tres punts des de mes ennllà d'una línia situada a 6,25 metres de la cistella .

La pilota de bàsquet és esfèrica amb uns circumferència de 75 a 80 centímetres i un pes aproximat d'uns 600 a 650 grams, en bàsquet femení es juga amb una pilota que pesa una mica menys i en minibasquet encara menys. Les infraccions directes s'anomenen faltes personals i un jugador és definitivament eliminat en comentre'n cinc. Algunes personals es sancionen amb tirs lliures que valen només un punt, mentre que les cistelles normals en valen dos.

Altres infraccions pròpies del basquet són:

  • Les passes : No es poden donat tres passes sense botar la pilota
  • Els dobles (o falta doble): No és permès de botar la pilota amb les dues mans. Si es bota i s'atura de botar.la en un moment donat, ja no es podrà tornar a fer-la botar, llevat que la toqui un altre jugador.
  • La zona : No es pot romandre tres segons o més en la zona contrària.

La pista de bàsquet és la superfície on es desenvolupa el joc. En el bàsquet professional, especialment jugant sota cobert, normalment està feta de parquet . En pistes exteriors, asfalt , ciment o materials similars són utilitzats.

La pista de bàsquet és simètrica tant de llargada com d'amplada. Tenen diferents mides:

  • A la NBA , el terreny de joc mesura 28.65 m per 15.24 m (94 peus per 50 peus ).
  • A la FIBA , el terreny de joc és una mica més petit: 28 m per 15 m.

La línia de tirs lliures fa 12 peus d'ample i es troba a 15 peus de la cistella . El diàmetre del cercle central és de 12 peus .

La distància de la línia de tres punts respecta a la cistella ha variat molt. A la NBA actualment és a 7 metres aproximadament (23' 9"), i a la FIBA a 6'25 metres (20' 6").

Inici pàgina